Smøla 1999  (Antall stemmer: 1324   Frammøte: 71.2%)
Smøla 2003  (Antall stemmer: 1039   Frammøte: 57.2% [1818 stemmeberettiget])
Mandater 2003A=4SV=2SP=2KrF=1V=9H=3
Kommune-nummer 1573  
Kommuneresultat ved siste valg (2003)
Parti Stemmer% 03-99 03-01 01-99 01-97
Ap 179 17.2 -4.6 -5.8 +5.2 -9.2
SV 122 11.7 xx +2.3 +3.6 +5.4
RV xx xx xx xx -0.1 +0.1
Sp 100 9.6 -5.7 +1.8 -4.4 -7.8
KrF 63 6.1 -2.9 -11.6 +10.1 -0.4
V 416 40.0 +3.8 +29.6 -29.2 -3.9
H 159 15.3 -2.3 +3.9 +1.0 +4.6
Frp xx xx xx xx +4.7 +1.5
Andrexx xx xx xx +9.1 +9.8

Kommuneresultat ved siste valg (1999)
Parti Stemmer%01-9901-97
Ap31123.5+5.2-9.2
SV1219.1+3.6+5.4
RV40.3-0.1+0.1
Sp1078.1-4.4-7.8
KrF23417.7+10.1-0.4
V13510.2-29.2-3.9
H14811.2+1.0+4.6
Frp1309.8+4.7+1.5
Andre13410.1+9.1+9.8
     
     
Kvinner i kommunestyret 1999
 MannKvinneMerknader
Ordførerx  
Varaordfører x 
Rådmannx  
Personal xSekretær
Jordbrukssjefx  
Økonomisjef  Vakant
Skolesjefx Konstituert
Sosial xLeder
Helsex do./kommunelege
Kultur  Vakant
Teknisk sjef  do.

(Close)