Tilbake  Annies Gjestekro  Matsider  Historie  Kultur  Vindkraft  Adresser/kart  Diverse  Sidekart 
Veikro - mat - overnatting - catering
Historie  Fauna  Kystkultur  Fornminner  Norgeshistorie  Industri  Gamle dager  Om navn  Dampskipene  Fyrhistorie 
Kulisteien  Lover  Om fiskeravgift  Våtmark  Skjoldlus  Havørn  Taretråling 

Bortgjemt ny skjoldlusart fra Smøla funnet i Ungarn

Etter 84 år bortgjemt på en furunål kom furuskjoldlusa fra Smøla frem i lyset på et laboratorium i Ungarn. Det var ved spesialstudier av innsamlet plantemateriale fra 1912 at den ble oppdaget. Funnet er det første og eneste av denne furuskjoldlusarten i Norge.

Det var under en reise til Smøla i 1912 at statsentomolog W. M. Schøyen fikk se små gråhvite insekter som satt på undersiden av barnåler på noen furutrær. Nøyaktig hvor på Smøla dette var forteller historien ikke, men mest sannsynlig en plass på Innsmøla. Han plukket med seg noen kvister for å ha til nærmere undersøkelser når han kom hjem til kontoret i Oslo. Prøven ble imidlertid tørket og lagret sammen med etter hvert tusenvis av andre planteprøver.

Mange godbiter
Samlingen ble etter hvert flyttet til Ås hvor nåværende Planteforsk Plantevernet puttet den inn på sitt lager. Det var først etter at statsentomolog Jac. Fjelddalen gikk over i pensjonistenes rekker at han fikk tid til å grave i disse gamle samlingene av planter. Da var det gått 80 år siden prøven fra Smøla ble plukket inn. I entomologens øyne dukket det frem den ene godbiten etter den andre. I prøven fra Smøla fant Fjelddalen furuskjoldlus som han bestemte til arten Leucaspis pini. Arten var imidlertid tidligere funnet i Oslo i 1907, da med Smøla som andre funnsted.

Ny art
For å få bekreftelse på bestemmelsen ble materialet sendt til skjoldlusspesialisten F. Kozar i Budapest. Ungareren kunne bekrefte Fjelddalens bestemmelse. Men i tillegg dukket det frem i mikroskopet noen pæreformede helt mørke skjoldlus med lysegrå kant innimellom de gråhvite. Det observante og drevne øye til spesialisten hadde oppdaget en for Norge ny art av furuskjoldlus, nærmere bestemt Nuculaspis abietis. Arten lever fortrinnsvis på nålene av furu, men den kan også livnære seg på mange andre nåletrær. Angrep kan føre til gule nåler og nåledød.

På kartet
Den pensjonerte statsentomologen har etter gjennomgang av tusenvis av gamle prøver gjort en beskrivelse over de 36 arter av skjoldlus som er kjent i Norge. For de spesielt interesserte finnes dette i bladet Insekt-Nytt nr. 3 1996. For de som har tilgang ligger artikkelen også på internetadressen:

Det er artig å tenke på at skjoldlusa som egentlig ble funnet på Smøla i 1912 først ble oppdaget i Ungarn i 1996, og at funnet har ført Smøla på kartet over nyoppdagede insektarter. Det lokale mangfoldet i naturen er dessuten blitt en kjent begivenhet rikere. Om denne skjoldlusarten finnes på Smøla i dag vites ikke, men det er vel som ordtaket; Den som leter, den finner.

Av fagkonsulent Bonsak Hammeraas Planteforsk Plantevernet

Topp