Tilbake  Annies Gjestekro  Matsider  Historie  Kultur  Vindkraft  Adresser/kart  Diverse  Sidekart 
Veikro - mat - overnatting - catering
Kultur-aktiviteter  Smøla golfklubb  Severdigheter  Smøla museum  Merkedager  Smøla's kommunevåpen  Dialekten  Kulisteinen 2 
Brattvær 

Noen severdigheter og opplysninger
Smøla er i norrønt (=gammelnorsk, vestnordisk) skrevet Smyl, som hører sammen med ordet smule. I islandske håndskrifter, i Aslak Bolts jordebok fra ca 1430 skrevet som Smylen(ne). Dette er antakelig dativform. Navneforskere knytter norrønske Smyl til samme ordgruppe som norrønsk smol n. 'splinter, støv' og mole m. 'stump, smule'. Navnet sikter til de mange øyer, holmer og skjær som omgir Smøla. Smøla betyr da noe sånt som "øya med smulene". Smøla har etter siste istid for 10.000 år siden steget 70 meter opp av havet. Høyeste punkt på Smøla er idag nettopp 70 meter.

Kulisteinen
Kulisteinen

Altertavla i Edøy kirke
Altertavla i Edøy kirke

Edøy Gamle Kirke

Edøy gamle kirke er ei av de to eldste steinkirkene på Nordmøre, trolig fra ca. 1190. Langkirke - med plass til 120 mennesker. Mest sannsynlig ble kirka oppført som privat huskapell for kongens ombudsmann på Edøya, og var noe mindre enn den er idag. Etter alt å dømme var det som idag er koret, den opprinnelige kirka. Seinere ble den fremre delen av kirka byget til. I et skriv fra 1695 står det at kirka er blitt forlengt med 7 alen. Slik fikk den sin nåværende form.

Den 14. januar 1887 slo lynet ned i kirka slik at den brant ned til grunnen. Altertavla, to lysestaker, en krakk og en disk ble berget. Altertavla ble ført til Nordmøre Museum i Kristiansund, der den ble ødelagt under bombinga av byen i april 1940.

Fram til 1946 lå kirka i ruiner. Under 2. Verdenskrig benyttet tyskerene ruinene som lager for ammunisjon og annet materiale. Da kirka ble gjenreist, var det umulig å få ned bunkeren under koret, og denne ble derfor brukt som kirkegolv. I dag er denne en av de få bunnkersene som er freda i Norge. Like etter krigen begynte restaureringsarbeidet,og i 1950 ble kirka innviet. Restaureringsarbeidet ble gjort mulig etter en støre pengegave fra Eilert Hagerup i Trondheim. Han gav også kirkeklokkene, som er stemt i E og G etter hans foreldre Eilert og Guri.

Kirka ble oppusset på nytt til 800 års jubileet i 1990. Til jubileet ble det også innkjøpt nytt orgel.

Brattvær kirke   (100 år i 2017)

Brattvær kirke ligger i Brattvær sokn i Ytre Nordmøre prosti. Den er bygget i tre og ble oppført i 1917. Kirken har langplan og 420 sitteplasser. Kirken har vernestatus listeført.
Altertavla er malt av Daniel Hagerup. I 1978 ble tårnet reparert med ny taktro, og galvanisert jerntekking ble erstattet med kobber. I 1987 ble kirka restaurert med m.a. nytt tilbygg ved hovedinngangen for toalett. (Kilde: Kyrkjene i Møre).
I 2007 ble taket helt renovert, og kirka ble malt.
Kirka er en langkirke, og har et langstrakt kirkerom som skal symbolisere den hellige veien («via sacra») fra vest mot solens oppgang i øst. Denne kirketypen har vært den vanligste i Norge fra middelalderen frem til 1900-tallet. Typisk for denne kirketypen er at koret er smalere og lavere enn hovedskipet. Denne plantypen gjenfinnes i de mange nygotiske kirkene som ble oppført i Norge i siste halvpart av 1800-tallet.

Altertavla i Brattvær kirke malt av Daniel Hagerup. Foto: Max Ingar Mørk Brattv:ær kirke
Altertavla i Brattvær kirke                 Brattvær kirke
Kirka ble tegnet av arkitekt Jakob Parelius Holmgren
Kulturminne-atlas
Topp