(Close)

Program
Vindparken åpnet 5.september 2002

Rammen var perfekt da kong Harald satte ned foten i vindmølleparken, trakk den siste regndråpen seg ned i myrjorda. Samtidig søkte en september-mild sørvest de nye gigantene som har tatt mål av seg til å dra kraft ut av naturkreftene.
Halvparten av Smølas 2300 innbyggere omkranset mølle nummer 5, eller 'kongemølla' som den har blitt døpt.
Blant de forventningsfulle som var møtt fram, var det også mange utflyttede smølværinger som hadde tatt turen tilbake for å være med på denne merkedagen. Skolene hadde fått fri, Lagunen holdt stengt og på butikksenteret var det rolige tider. Smøla stod stille de timene kong Harald besøkte fylkets nordligste utpost.

Kongens travle dag startet på Edøya. Der ble han møtt av ordfører Iver Nordseth i mørk dress og med det nyanskaffede ordførerkjedet sølvskinnende rundt halsen. Blomsterbuketten stod seks år gamle Vilde Lervik for overrekkelsen av, mens Aure skolekorps hadde tatt turen over fjorden for å gi sin musikalske medvirkning.
Fra Edøya bar det rett til Smøla sjukehjem der kongen ble ønsket velkommen av pleie- og omsorgsleder Solveig Skaret Tysnes og assisterende avdelingsleder Lillan Aspaas. De 34 beboerne hadde fått besøk av eldre både fra dementeavdelingen, alderspensjonatet og pensjonærboligene. Kong Harald gikk runden og håndhilste og pratet noen ord med de fleste.
Ute på Været varmet Smøla skolekorps med sin drilltropp opp de mange hundre som hadde stuet seg sammen for å delta denne dagen. Regnet sørget for å pakke alle ekstra godt sammen.
På sementbrua over havna stanset kongen og tok seg god tid. Ordfører Iver Nordseth, som selv er veiværing, riktig nok fra Innveien, pekte og fortalte. Redningsskøyta og sjarker var kulisser bedre enn det den beste Hollywood-regissør kunne prestert.
Høydepunktet på Veiholmen var samlingen ved statuen av feskarkjerringa. Iver Nordseth hold en varm tale (se egen sak), før Hilde Norbakken sang Gjertruds kjærlighetssang og Edøy-temaet, begge med tekst av Eva Peggy Stensønes og melodi av akkompagnatør og allestedsnærværende Asgeir Gjøstøl. Like ved statuen var det satt opp stoler hvor de virkelige feskarkjerringene hadde benket seg. Kong Harald tok seg da også god tid da han håndhilste på alle.

Statkraft var vertskap for kongen i vindmølleparken. Seremonimester var konsernsjef Bård Mikkelsen. Smøla Janitsjar spilte 'Gammel Jegermarsj', mens vi alle, godt ledet av Karrain, sang to vers av 'Kongesangen'.
Og Karrain fikk lov å fortsette før prosjektleder Jan Hågå takket smølværingene.
Jeg vil gjerne benytte denne anledningen til å takke folket på Smøla for deres gjestfrihet, deres smidighet og deres tålmodighet. Jeg vil også takke kommuneadministrasjonen og de folkevalgte for deres profesjonalitet og inspirerende medvirkning. Han avsluttet med å oppfordre folk til å ta vare på miljøet.
Ole Edvard Antonsen assistert av Per Kolstad på keyboard framførte 'Vita Lux', for øvrig skrevet av Frode Alnæs, og 'Wind mills of your mind'.
Etter at kongen hadde trykket på knappen og startet en produksjon som kan forsyne 6000 hustander med elektrisk energi, ble det hele avsluttet med tre vers av 'Ja,vi elsker'.

Kongen åpnet Norges første vindpark - Vi har ikke temmet vinden, bare lånt en pust av den idet den likevel farer forbi, sa kong Harald, da han torsdag ettermiddag åpnet den første vindparken i Norge.
Europas største vindpark ble åpnet av kong Harald på Smøla i Møre og Romsdal torsdag. De 20 vindmøllene vil produsere 120 GWh pr. år, som tilsvarer behovet til ca. 6000 husstander.
Statkraft har foreløpig bygd 20 vindmøller på Dyrnes på Smøla. Møllene rager over 100 meter til værs og er utstyrt med det siste av moderne vindkraft-teknologi. To av møllene er nok til å forsyne hele Smølas befolkning på 2300 innbyggere med elektrisk strøm. Meningen er å bygge 55 møller til innen 2006, og vindparken blir da Europas aller største i produsert energi.

Da kongen trykte på knappen, blåste det en sval vind som var mer enn sterk nok til å få møllene til å starte opp. De rundt 1000 frammøtte opplevde et fascinerende syn da de enorme møllebladene med en rotordiameter på 76 meter begynte å gå rundt.
I talen sin minnet kongen om at vinden alltid har vært en viktig del av kystbefolkningens hverdag på godt og ondt.
Vinden ga muligheter, men var også en trussel, sa han.

Teknologien i Smøla-møllene er slik at de kan produsere strøm helt ned til 1 m/s vind. Når vindstyrken er over 25 m/s, må møllene stanses.
Men statistisk er det bare to dager i året at disse møllene ikke vil produsere strøm, sier teknisk utbyggingssjef Morten Henriksen
Foreløpig er det bygd 20 vindmøller på Smøla som skal produsere 120 GWh per år, tilsvarende strømforsyningen til 6.000 husstander, som er en by av Kristiansunds størrelse.
Andre byggetrinn vil gi parken ytterligere 55 møller og en samlet installert energi på 144-150 MW, tilsvarende opp mot 450 GWh i året. Dette vil dekke behovet til 20000 husstander.

Smølværingene signaliserer stolthet over vindmølleparken. Statkraft har lagt igjen arbeidsplasser og optimisme i et samfunn der man sliter med rekruttering både innen landbruk og fiske, men det er usikkert om de femti neste møllene kommer med det første.
Konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft etterlyser bedre rammevilkår fra myndighetenes side. Vindenergien lever også av subsidier.
Kongen dro i gang maskineriet ved høytidelig å trykke på knappen som styrer vindmøllene. Sakte kom de enorme rotorbladene i bevegelse. Seks tusen husstander kan hente forsyning fra denne vindkilden. Den går allerede rett ut på sentralnettet i Norge.
Å ta befolkningen med på råd i prosessen, har vært viktig med Smøla-prosjektet. Her er de beste og mest stabile vinder på hele kysten. Det er her vi ønsker å satse, for alt ligger så godt til rette, sier Statkrafts prosjektleder Jan Hågå.
Bureiserne på Frostadheia hadde laget en helt spesiell hilsen til kong Harald med velkomstord på rundball. «Alt for kongen» hadde en ironisk snert som viser at kystfolket i Norge har tøffe hverdager for å få endene til å møtes. Suset av vindmøllene forstyrrer ingen, men landskapet er endret. Folket kranset seg om vindmøllene da trompetisten Ole Edvard Antonsen blåste tonene fra Alnæs-melodien 'Livets lys' inn i det paddeflate landskapet på Smøla.
Vinden blåser Smølas vei akkurat nå.

Europas største vindmøllepark på Smøla - Men det er skapt noe usikkerhet om den videre vindkraftutbyggingen etter signal om reduserte støtteordninger.
Norsk vindkraft trenger støtteordninger for å gå rundt.
Dermed er det heller ikke uten videre gitt at andre byggetrinn i det som skal bli Europas største vindpark på Smøla blir bygd.
Informasjonsdirektør Siv Anniken Røv i Enova sier at det går mot en halvering av støtten, som i dag er på 25 prosent av utbyggingskostnaden.
Med de rammebetingelsene vi må forholde oss til, kan vi ikke opprettholde støtten på dagens nivå, sier hun.

Trenger støtte. - Konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft sier at dagens priser på el-kraft er slik at en utbygging av mer vindkraft enten må skje gjennom tilskudd, bli pålagt eller knyttet opp mot spesielle ordninger, for eksempel interesse fra andre land.
Norske myndigheter har som ambisjon å realisere 3 TWh vindkraft innen 2010. Men Mikkelsen viser til at finansieringen er blitt usikker etter at Enova har signalisert mindre støtte til vindkraftprosjekter.

(Close)