Tilbake  Annies Gjestekro  Matsider  Historie  Kultur  Vindkraft  Adresser/kart  Diverse  Sidekart 
Veikro - mat - overnatting - catering
Diverse  Arkiv  Gamle saker  GPS  Data-uttrykk  Ordliste 2  Interesting  Perspektiv  Visdomsord  Gml nav.instr. 
Spill  Gamle saker (1)  Gamle saker (2)  Gamle saker (3) 

Flere datauttrykk
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Æ | Ø | Å

Acrobat Distiller Konverterer andre type dokumenter til PDF format. Nødvendig programvare for å kunne generere PDF-format av for eksempel ferdig "layout".
Acrobat Reader Program som viser og skriver ut PDF. dokumenter.
Animasjon Flere bilder i gif-format som er satt sammen til ett bevegelig bilde. Brukes ofte på hjemmesider for å skape liv (og svært ofte rot og uro også). Fungerer omtrent som en liten tegnefilm.
ASCII American Standard Code for Information Interchange. Amerikansk standard som beskriver tegnsett. Omfatter ikke æ, ø eller å.
AutoCAD Vektorbasert tegneprogram som brukes av arkitekter og teknisk tegnere for å fremstille tredimensjonale tegninger. Markedslederen blant ingeniører og arkitekter.
Bestrøket papir Papir påført bestrykningsmasse som gir en jevn og glanset overflate.
bit En bit består enten av strøm (1) eller ikke strøm (0). Bits settes sammen i rekker for a gi en prossessor større instruksjoner. En bit er den minste dataenhet en datamaskin kan behandle.
Browser Nettleser; brukergrensesnitt mot internett.
Byte Åtte bit er det samme som en byte.
 
Smøla
CAD Fellesbetegnelse av all DAK - Data Assistert Konstruksjon. Internasjonalt omtalt som CAD - Computer Aided Design.
CD Compact Disk lagringsmedium for datafiler, musikk, etc.
CD-ROM Compact Disk - Read Only Memory; lagringsmedium for datafiler.
CMYK Cyan - Magenta - Yellow - blacK fargekombinasjon som benyttes for å gi bedre fargegjengivelse og flere nyanser i digitaltrykk- produksjon.
CromaPress Agfa trykkeprosess-metode.
CSS Forkortelse for Cascading Style Sheets. En HTML-spesifikasjon som gir Web-utviklere mer kontroll over hvordan nettsider vises i nettleseren. Med CSS kan Web-utviklere lage stilark (style sheets) som beskriver hvordan siden skal se ut, f.eks. typografisk informasjon (skrifttyper, størrelser, osv) og hvordan de ulike elementene på siden skal se ut. Dette stilarket kan så knyttes til en hvilken som helst Web-side. CSS versjon 2 inneholder også støtte for XML, nedlastbare skrifttyper, osv.
 
Smøla
DAK Data Assistert Konstruksjon Plattformen for tekniske tegneprogram (CAD).
Demoversjon Prøveversjon av et program. Mangler ofte viktige funksjoner, men gir en pekepinn på hvordan programmet fungerer slik at man lettere kan vurdere om dette er noe man kan ha nytte av før man kjøper.
Digitaltrykk Direkte elektronisk overføring av originaler fra datamaskin (grafisk arbeidsstasjon - RIP) til trykkemaskin uten bruk av trykkplater etc.
Dokumentbank Elektronisk arkiv for oppbevaring og uthenting av dokumenter.
DPI Dots Per Inch; Punkter per tomme. Måleenhet for tetthet av punkter i datagrafikk.
DTP Desktop Publishing Benevnelse på bruken av datamaskiner til å lage tekstdokumenter og å gjøre annen sideredigering, "layout", plakater etc.
 
Smøla
Editor Program som f.eks. brukes til å redigere kildekoder, eller tekstfiler. Er egentlig et enkelt tekstbehandlingsprogram. Notisblokk er en slik editor.
Extension "Etternavnet" på fil. PC-er bruker etternavn til gjennkjenning av hvilken programvare som dokumentet er laget i, eksempelvis .xls (MS Excel), .doc (MS Word), .ppt (MS Powerpoint), etc.
 
Smøla
Falsing Bretting av trykksaker. Maskinelt eller manuelt.
Font Skrifttype, skriftsnitt. For eksempel Arial, Courier, AvantGarde, Times, Futura etc.  I web-sammenheng er Arial, Times New Roman og Comic Sans MS «sikre» valg da disse finnes på de fleste datamaskinene.
Freeware Gratis dataprogrammer du kan bruke, videreutvikle og gi videre uten noen form for begrensninger.
FTP File Transfer Protocol. Standard for å overføre filer på nettet. Er mye raskere enn overføring via web. Blir ofte brukt for å overføre hjemmesider til server, selv om noen nettsteder tilbyr overføring via web.
GIF Graphics Interchange Format. Et bildeformat som egner seg veldig godt på Internett. Inneholder 256 farger (8 bits farger). En Gif 89a fil kan ha gjennomsiktige (transparente) farger.
 
Smøla
GB Giga Byte = 1000 MB (MegaByte).
Grotesk Skrifttype uten seriffer.
 
Smøla
HTML Forkortelse for Hyper Text Markup Language. Språket som brukes for å lage dokumenter på verdensveven. Benytter tags for å strukturere tekst i overskrifter, avsnitt, lister og tabeller, hyperlinker osv.
HTTP Forkortelse for Hypertext Transfer Protocol. Underliggende protokoll som brukes av www, definerer hvordan meldinger formateres og overføres, samt hvordan web-servere og nettlesere skal svare på ulike kommandoer. Se også «URL».
Hyperlink/Lenke Henviser deg til et annet sted på den siden du er på, til en ny side eller et helt annet sted på webben. Ved å klikke på slike hyperlinker navigerer du rundt på verdensveven.
Image map Betyr bildekart. Et image map program kan dele inn et valgfritt bilde i flere klikkbare deler. Min meny til venstre er et slikt bildekart. I dette tilfellet består ett og samme bilde av 12 forskjellige klikkbare deler som igjen viser til 12 forskjellige sider denne hjemmesiden består av.
Internet Explorer Microsofts Internett- leser. Browser, brukergrensesnitt mot internett.
Java-applet Små applikasjoner skrevet i programmeringsspråket Java. Kjøres inn fra en annen applikasjon, og inn i f.eks nettleseren.
 
Smøla
Java-Script: Skriftspråk fra Netscape som er laget for at web-utviklerne skal kunne legge tilleggsfunksjoner på sine nettsider. Bl.a. animerte trykknapper. Java-Script skrives direkte inn i HTML-kilden (i motsetning til java-applets som er frittstående applikasjoner.)
JPG/JPEG Forkortelse for Joint Photographic Experts Group. Standard for et komprimert bildeformat som p.g.a. komprimeringen egner seg godt for bruk på nettet.
Kilde Når man bruker ordet kilde mener man det dokumentet (i Internet Explorer vises dette i Notisblokk) som viser alle HTML-kodene/taggene som er brukt på en side. Nettleserne "oversetter" dette kildedokumentet til HTML. Du kan se på kilden ved å gå inn på «Vis» i filmenyen i nettleseren, og der velge «Kilde».
KiloByte/kB Ett tusen Bytes.
LPI Lines Per Inch; Linjer per tomme.
 
Smøla
MB/Mb MegaByte = 1 million Bytes. Mb = Mega bits = 1 million bits (tegn). 1 Byte = 8 bits
Netscape Pionerselskap innen nettleserutvikling; lager nettleseren "Netscape Navigator".
 
Smøla
Offsettrykk Trykkmetode hvor trykkbildet overføres via en sylinder bekledd med en spesiell transfer- duk.
 
Smøla
Papirformater (A0= 1m2)
A0:
841 mm
x
1189 mm
A1:
594 mm
x
841 mm
A2:
420 mm
x
594 mm
A3:
297 mm
x
420 mm
A4:
210 mm
x
297 mm
A5:
148 mm
x
210 mm
A6:
105 mm
x
148 mm
PDF Portable Document Format. Dokumentformat som gjør det mulig å utveksle informasjon mellom ulike datasystemer uavhengig av programvare. Programvaren inkluderer alle settinger og fonter til avsender, mottaker trenger ikke annet enn en leser (reader) for å kunne printe ut dette riktig. "Reader" kan du laste ned gratis fra Adobe.
Pekere En hyperlink som peker mot en adresse et annet sted på webben. Ved å klikke på slike navigere du rundt på nettet. Se også «Hyperlink».
Plotting Utkjøring av plt-filer oversendt digitalt.
PLT Plottefiler, ett annet uttrykk for utskriftsfiler.
PMS Pantone Matching System Referansesystem for angivelse av farger.
Primærfrger De grunnleggende fargene. Gul, rød og blå. Disse blandes til alle andre farger.
 
Smøla
RAM Random Access Memory blir brukt til hurtig og ikkevarig lagring av data. Når man starter et program, kopieres deler av programmet fra harddisken eller disketten til RAM. Data som blir lagret her er mye raskere tilgjengelig enn de fra harddisken. Dataene forblir i RAM til man avslutter programmet, maskinen slås av eller dersom strømmen går.
Rammer/Frames I HTML-sammenheng; Deler skjermen inn i flere deler som alle kan vise forskjellig innhold. Hjemmesideskolens sider er delt inn i to vertikale rammer. Til venstre en meny som hele tiden er den samme og som ikke oppdateres. Til høyre en større ramme der innholdet forandres ut fra hvilket ikon man klikker på i menyen.
Raster Punktgrafikk; oppbygging av linjer med punkter.
Raster tetthet Tettheten mellom punktene.
Repro Reproduksjon - Gjengivelse. Som original eller bearbeidet.
RGB Fargeformat for skjerm (Red, Green, Blue).
ROM Read Only Memory er et område hvor lagrede data ikke kan endres, kun leses.
Rotasjonstrykk Trykk på papir fra hele ruller. Kuttes og falses etter trykk.
SGML Forkortelse for Standard Generalized Markup Language. Standard for lagring av dokumenter i strukturert form i en database.
Shareware Programmer du kan bruke i en tidsavgrenset periode før du må betale for videre bruk. Noen ganger slutter programmet ganske enkelt å fungere, andre ganger er det din egen samvittighet som avgjør om du skal betale for programmet eller fortsette å bruke det gratis.
 
Smøla
Software Programvare, som f.eks. Excel, Word, Illustrator, Quark etc.
Tag(g)/Kode Tagger, kommandoer eller koder. Vi bruker slike tagger til å skrive HTML. Disse blir usynlige når vi ser på et html-dokument i en nettleser. Alle tagger har en start- og en slutt-tag. Unntak er <hr>, <br> og <p>.
Thumbnail En miniatyrutgave av et bilde. På hjemmesider ofte brukt for å spare nedlastningstid av sider med mange bilder. Miniatyren er oftest en klikkbar link til en side som viser bildet i full størrelse.
 
Smøla
URL Forkortelse for Uniform Recource Locator. Betegnelse på hvordan dokumenter og andre ressurser på Internett adresseres. Enhver side på nettet har en unik URL.
Vektorisering Konvertering av papirtegninger over fra et rasterformat, punktgrafikk, til et format som er vektorbasert.
Web-server En datamaskin som står som en tjener i et nettverk, vanligvis tilknyttet Internett. Denne leverer web-sider.
WWW Forkortelse for World Wide Web, webben eller nettet (som egentlig omfatter mye mer enn WWW). Det er den delen av Internett der dine sider blir liggende, og som vi surfer på. Kan oversettes med verdensveven, selv om den norske betegnelsen ikke er like mye brukt som den engelske.
XML Forkortelse for eXtensible Markup Language. Et språk utviklet for å gjøre det mulig å implementere SGML på World Wide Web. I likhet med HTML er språket konstruert spesielt for å lage Web-dokumenter, men språket er i motsetning til HTML ikke et fastlåst språk, men utvidbart (derav «extensible»). XML har mer avanserte muligheter enn HTML, blant annet mulighet til å kunne lage egne tagger, og dermed lage dokumenter med sofistikerte underliggende datastrukturer, som kan behandles av en hvilken som helst sluttbrukerapplikasjon, eller f.eks. en søkemotor. Mens man med HTML er fastlåst til én dokumenttype, kan man med XML selv definere sine egne dokumenttyper.
   


Topp