Tilbake  Annies Gjestekro  Matsider  Historie  Kultur  Vindkraft  Adresser/kart  Diverse  Sidekart 
Veikro - mat - overnatting - catering
Diverse  Arkiv  Gamle saker  GPS  Data-uttrykk  Ordliste  Interesting  Perspektiv  Visdomsord  Gml nav.instr. 
Gamle saker (1)  Gamle saker (2)  Gamle saker (3) 

Energi (forandring i energi = arbeid)

Energiloven. Energi kan ikke bli borte. Energi kan ikke oppstå av ingenting. Energi kan bare omformes eller overføres. Enheten for energi er joule (J) = Wattsekund (W*s) = N*m (kg*m2/s2)

Kinetisk energi   Masse som beveger seg har kinetisk energi (bevegelsesenergi).   Ek = 1/2*m*v2
Kinetisk energi kan aldri bli negativ. (Kraft*vei*cosφ)     (φ er vinkelen mellom kraft og vei)
(gml: 1 hk = 735 W = 75*9.8N*m/s)

W = ΔEk = 1/2*m*v2 - 1/2*m*vo2 (Forandringen i kinetisk energi kan være negativ, 0 eller positiv)
W = m*a*s
Derav følger at v2 - vo2 = 2*a*s
s = vo*t + 1/2*a*t2
v = vo + a*t


Potensiell energi   Energi i tyngdefeltet.   Ep = m*g*h   (h = høyden i meter).


Mekanisk energi = (Kinetisk + potensiell) energi.   Em = 1/2*m*v2 + m*g*hElektrisk energi. Ee = P*t = U*I*t (spenning*strøm*tiden)


Termisk energi. Varme (egentlig kinetisk energi i massen) Ek = 3/2*k*T     (k=1.38*10-23 J/K) k=Boltzmanns konstant.
T = -273.16 grader C, eller 0 grader K. (det absolutte null-punkt).


Økonomisk energi. Økonomisk overskudd (underskudd). Kjøpekraft.

Effekt  . Energi pr tidsenhet. Er du effektiv? Mye/lite arbeid pr tidsenhet?


Mekanisk effekt måles i joule/sek (J/s) , Watt (W) eller Nm/s (kg*m2/s3)
P = W/t (Effekt = Energi (arbeid) pr tidsenhet)
Topp