Tilbake  Annies Gjestekro  Matsider  Historie  Kultur  Vindkraft  Adresser/kart  Diverse  Sidekart 
Veikro - mat - overnatting - catering
Diverse  Arkiv  Gamle saker  GPS  Data-uttrykk  Ordliste  Interesting  Perspektiv  Visdomsord  Gml nav.instr. 
Gamle saker (1)  Gamle saker (2)  Gamle saker (3) 

Newtons lover   (1642-1727)

s=lengde, strekning (m,meter)     v=hastighet (m/s)     a=akselerasjon (m/s2)     t=tiden (s,sekund)     vo=utgangshastigheten     m=masse (kg,kilo)     F=kraft (N,Newton, kgm/s2)

1) Lengde:     s = vo*t + 1/2*a*t2

Setter vi a = 0 har vi Newtons 1.lov.     Dvs. s = vo*t     Hastigheten er da konstant eller null.

Setter vi a <> 0 har vi Newtons 2.lov.     Dvs. s = vo*t + 1/2*a*t2   gjelder.   Hastigheten varierer.2) Fart:     v = vo + a*t     Du kan se at dette er den deriverte av s mhp t (ds/dt), momentanfarten.

Setter vi a = 0 har vi Newtons 1.lov.     Dvs. v = vo     Hastigheten er da konstant eller null.

Setter vi a <> 0 har vi Newtons 2.lov.     Dvs. v = vo + a*t   gjelder.   Hastigheten varierer.3) Akselereasjon:     a = a     Du kan se at dette er den deriverte av v mhp t (dv/dt), momentanakselerasjonen.4) Kraft:     F = m*a

Setter vi a = 0 har vi Newtons 1. lov. Ingen krefter virker på massen, F=0.

Setter vi a <> 0 har vi Newtons 2. lov. Også kalt kraftloven. En eller flere krefter virker på massen, f.eks. gravitasjonen.

Newtons 3. lov.
Når 2 masser virker på hverandre med krefter, er kreftene like store og motsatt rettet langs en rett linje. F.eks. jorda og månen. Jetmotor og forbrenningsgassene. Fugl og luft. Fisk og vann.
F1 = F2 (Aksjon er lik reaksjon)
(m1*a1 = m2*a2)

F=λ*(m1*m2)/r2     λ = 6.67*10-11 (λ = gravitasjonskonstanten og r = avstanden mellom massene m1 og m2)


Ved å trikse litt med ligningene 1 og 2 finner vi
s=1/2*(vo+v)*t

og den 'tidløse' formelen
v2 = v20 + 2*a*s   eller på en annen måte   v = [v20 + 2*a*s]1/2


NB Disse ligningene gjelder ikke vår v nærmer seg c (lyshastigheten), iflg Einstein.
Fritt fall = bare tyngdekraften virker på en masse. Tyngdeakselerasjon.
Akselerasjon = fartsøkning pr tidsenhet. Farten øker med 9,81 m/s2 (gravitasjonen ved jordoverflaten).
Ett sekund = 9 192 631 770 svingninger i strålingen av atomet Cs-133
En meter = lengden lyset beveger seg i vakum på 1/299 792 458 sekund (1/(3*10)8)
Topp