Tilbake  Annies Gjestekro  Matsider  Historie  Kultur  Vindkraft  Adresser/kart  Diverse  Sidekart 
Veikro - mat - overnatting - catering
Diverse  Gamle saker  GPS  Data-uttrykk
GPS nytt  GPS teori  GPS II  Gradnett  Digitale kart  Karttyper  Hva er ECDIS  Hvorfor ECDIS  ECDIS std.  ECDIS 

Om digitale sjøkart
Artikkelen er nyttig for å gi en oversikt over emnet. Artikkelen er skrevet i 1998 og enkelte punkter vil være utdatert.
Del 1 - Introduksjon (denne siden)
Del 2 - Vektoriserte kart eller rasterkart
Del 3 - Hva er ECDIS?
Del 4 - RCDS - ECS - og hvorfor ECDIS?
Del 5 - Standarder for ECDIS - kartrettelser og feilkilder
Del 6 - ECDIS - fordeler/ulemper og kunnskapskrav

Introduksjon
Tradisjonell navigasjon med papirkart, posisjoneringssystem og radar atskilt, resulterer i at posisjonen som plottes i kartet er den historiske posisjonen til fartøyet. Elektroniske sjøkart derimot viser posisjonen i sann tid på kartet. Med overlays fra radar og/eller ARPA så kan en også se skipets posisjon i forhold til faste og bevegelige navigasjonsfarer både i sann og relativ bevegelse.

        Sjøkart

Bruk av elektroniske kartsystemer i navigasjonsarbeidet er dagligdags i dag for navigatøren. Allerede på midten av 70-tallet var en i stand til å vise et skips posisjon på et digitalt kart - kvaliteten var det derimot så som så med. Innen et tiår var diskusjonen i gang om å utvikle et verktøy for navigasjon som kunne møte kravene i SOLAS V20: " Which requires all ships to carry adequate and up to date charts, sailing direction, list of lights, notices to mariners, tide tables and all other nautical publications necessary for the intended voyage ".

Et system som oppfyller disse kravene har betegnelsen ECDIS (Electronic Chart and Digital Information System). Anlegg som kan kalles ren ECDIS er ikke vanlige enda, dette er av to grunner: For det første er det ikke tilstrekkelig med godkjente kart i forhold til de gjeldende standarder og de tekniske kravene til anleggene er heller ikke fastlagt. Men det begynner å hjelpe.

Neste avsnitt


Topp