Tilbake  Annies Gjestekro  Matsider  Historie  Kultur  Vindkraft  Adresser/kart  Diverse  Sidekart 
Veikro - mat - overnatting - catering
Diverse  Gamle saker  GPS  Data-uttrykk
GPS nytt  GPS teori  GPS II  Gradnett  Digitale kart  Karttyper  Hva er ECDIS  Hvorfor ECDIS  ECDIS std.  ECDIS 

Gradnett i norske sjøkart
Gjennom tidene har norske sjøkart vært utstyrt med ulike gradnett. I tiden før 1957 ble stort sett Norsk Gradnett benyttet. I tiden frem til 1992 fikk sjøkartene Europeisk Datum, ED-50 gradnett og siden 1992 World Geodetic System (WGS-84) gradnett. I samme tidsepoke har andre land hatt sine egen datum, noe som har medført forskjellige posisjoner dersom man anvender sjøkart fra forskjellige nasjoner.

Pr. oktober 2000 har 17 sjøkart i den norske hovedkartserien WGS-gradnett. 76 har ED-gradnett og 40 Norsk Gradnett. ED-50 og norsk gradnett er av blandet kvalitet og uregelmessigheter i systemene har skapt og skaper problemer for enkelte brukergrupper. Problemene øker i takt med kvaliteten på posisjoneringssystemet som benyttes. De aller fleste elektroniske navigasjonshjelpemidler, med unntak for systemer som baserer seg på bruk av radar, kan bare gi navigasjonsinformasjon i navigasjonssystemets eget referansesystem. Navigatøren må ikke uten videre stole på at denne informasjonen stemmer overens med kartgrunnlaget. Satelittsystemene gir mulighet til posisjonsnøyaktighet med en kvalitet som langt overgår Norsk gradnett og ED-50. Dette var begrunnelsen for at Statens kartverk i 1992 innførte WGS-84 som offisielt horisontalt referansesystem på sjøen. WGS-84 er et verdensomspennende internasjonalt geodetisk referansesystem som ikke har de uregelmessigheter vi kjenner fra Norsk Gradnett og ED-50.

Alle sjøkart i hoved- og havnekartserien har siden 1986 en rubrikk på kartet som angir forskyving mellom ED-50, eventuelt Norsk Gradnett og WGS-84. Fra 1994 er denne opplysningen også gitt i båtsportkartene. Forskyvingen er posisjonsavhengig, men endringen skjer så langsomt at den kan antas å være konstant innenfor et kartblad i hovedkartserien. Forskyving mellom ED-50 og WGS-84 vil typisk være av størrelsesorden 100 meter. På sjøkartene som har Norsk Gradnett kan forskjellen mellom kartets gradnett og WGS-84 komme opp i 4-500 meter. Med en slik forskjell mellom gradnettene er det meget viktig at dette blir tatt hensyn til av navigatøren.

Brukere av norske sjøkart skal imidlertid være oppmerksom på at alle påtrykte korreksjoner (datumskift) bare gjelder tilnærmet, og at kystkonturen i tillegg kan være betydelig feil i forhold til kartets gradnett. Feil kystkontur forekommer i områder av kysten der sjøkartene ikke er basert på nymåling. Det vil si strekningen fra Ytre Oslofjord til Tvedestrand og de fleste sjøkartene i Nordland, Troms og Finnmark.


Topp