Tilbake  Annies Gjestekro  Matsider  Historie  Kultur  Vindkraft  Adresser/kart  Diverse  Sidekart 
Veikro - mat - overnatting - catering
Diverse  Gamle saker  GPS  Data-uttrykk
GPS nytt  GPS teori  GPS II  Gradnett  Digitale kart  Karttyper  Hva er ECDIS  Hvorfor ECDIS  ECDIS std.  ECDIS 

Hva er ECDIS?
Forkortelsen ECDIS betyr Electronic Chart and Digital Information System. Dette betyr at en både har et elektronisk kart og at det er et geografisk informasjonssystem (GIS). Det siste punktet innebærer en stor forandring fra papirkartsystemet, ved bruk av ECDIS så kan en enkelt finne den informasjonen man trenger om en havn eller et objekt på kartet. Det hele skjer ved at man kan klikke med musa på et fyr og en boks med fyrets data som tilsvarer det som står i nåværende publikasjoner vil dukke opp, for navigatøren vil dette være tidsbesparende.
Tidevannstabeller kan være lagt inn (dybder, strømretning og fart), noe som vil lette ruteplanlegging og arbeid med strømkoblinger. De formelle kravene til ECDIS er kunngjort i IMO's resolusjon A.817(19) av 23 november 1995. Når en snakker om elektroniske kart så snakker en ofte om 3 forskjellige typer systemer; ECDIS, RCDS og ENC – de to andre typene vil vi komme tilbake til etter hvert. Men først litt om ECDIS:

Et ECDIS-anlegg vil bestå av følgende hovedkomponenter:

Datamaskinen
Dette er selve hjernen i systemet. Her blir alle beregninger og kommandoer utført. Alle komponentene er tilkoplet og databasen for kartene ligger også her. Denne blir kalt SENC (System Electronic Navigational Chart). Denne kan sies å være delt opp i 3 hoveddeler. For det første så inneholder den selve kartdataene. Disse ligger lagret for seg selv slik at det ikke skal kunne være mulig å slette disse. I en annen fil ligger rettelsene til kartene og i en tredje ligger de data som operatøren selv har valgt å legge inn. Dette kan være alt fra huskelister til kurser. Dette kan illustreres med følgende figur:

Blokkdiagram SENC - System Electronic Navigational Chart

Blokkdiagram SENC - System Electronic Navigational Chart


Posisjoneringsystem
Det mest aktuelle posisjoneringssystemet vil være GPS systemet. Dette utelukker ikke bruk av andre, men differensiell GPS vil være det mest nøyaktige system for den vanlige bruker. Med dette kan en få en posisjonsnøyaktighet på ca. 5 meter innenfor en sannsynlighet på 95%. Med dagens kart overstiger posisjonsnøyaktigheten på DGPSen nøyaktigheten av kartet og en skal derfor bruke systemet med varsomhet. Med fremtidens ENC vil dette være bedre da dette vil bli målt opp med moderne metoder.

Display
IMO krever at kartet skal vises i størrelse minst 270 mm x 270 mmm, i tillegg skal det kunne vise de farger og ha den oppløsningen som kreves i IHOs S-52. Displayet skal også være klart synlig for mer enn en person i alle normale lyskondisjoner – d.v.s. både dag og natt.

Kommunikasjon
I IMO’s standard punkt 1.5 står det at ECDIS skal ha en enkel og pålitelig oppdatering av kartene. Dette vil bli gjort via INMARSAT, ISDN, GSM eller Internett. Dette kommer vi senere tilbake til.

I tillegg så kan en koble til en god del annet utstyr slik at et blokkdiagram over et installert anlegg vil for eksempel se slik ut:

Blokkdiagram ECDIS anlegg

Blokkdiagram ECDIS anlegg

Forrige avsnitt - Innledning - Neste avsnitt


Topp