Tilbake  Annies Gjestekro  Matsider  Historie  Kultur  Vindkraft  Adresser/kart  Diverse  Sidekart 
Veikro - mat - overnatting - catering
Diverse  Gamle saker  GPS  Data-uttrykk
GPS nytt  GPS teori  GPS II  Gradnett  Digitale kart  Karttyper  Hva er ECDIS  Hvorfor ECDIS  ECDIS std.  ECDIS 

ECDIS - fordeler/ulemper og kunnskapskrav
Fordelene med elektroniske kart er mange, men å si at elektroniske kart av den grunn er bedre blir en forenkling av situasjonen. Hva man bør kjøpe er avhengig av hva en skal bruke disse kartene til. Den vanlige fritidsbåtbruker vil nok også langt inn i fremtiden ha god bruk for sine papirkart i tillegg til eventuelle elektroniske kart – av den enkle grunn at det er vel få som våger å satse på at en aldri får strømbrudd om bord eller at datamaskinen altid skal fungere.
Som kjent er det problematisk nok å få et driftssikkert dataanlegg på land og i sjøens salte og bevegelige miljø vil dette ikke være enklere. Innen shippingnæringen så vil en kanskje raskere kunne kvitte seg med de gamle papirkartene da en her kan installere et ECDIS - anlegg da dette blir funksjonelt. Men som tidligere nevnt så vil det her også drøye mange år før alt er klart.

Fordelene med elektroniske kart er for det første at en til enhver tid vet hvor båten er i forhold til land uten å måtte plotte posisjonen i et sjøkart. I tillegg til dette så vil det være langt enklere å rette disse kartene en det tradisjonelt har vært. En annen fordel er at en selv kan velge hvilken informasjon en vil ha på displayet slik at en kan unngå uønsket, forvirrende informasjon. Kartene er også "intelligente" slik at programmet vil kunne gi en alarm dersom en beveger seg inn mot grunt vann.

Fordelen med det tradisjonelle papirkartet er derimot at kartet ikke forsvinner selv om en skulle være uheldig å få et strømbrudd om bord (dette har skjedd til og med i store handelsfartøy). En annen fordel er at det er denne presentasjonsformen alle navigatører er vant til å bruke slik at det vil (i det frem til man har lært seg å mestre datakartet) være enklere for han/hun å forholde seg til dette.

Hva trengs av kunnskap for å bruke systemene?
Et menneske med grunnleggende ferdigheter i data og Microsoft Windows vil med litt øvelse greit kunne betjene et PC-basert navigasjonssystem når det gjelder den rent tekniske bruken av dette. Det som derimot kan være farlig er at man ikke på forhånd har de grunnkunnskapene som skal til for å navigere et fartøy trygt fra A til B. Noen kan få et inntrykk av at navigasjon nå blir enkelt og at en dermed ikke tar seg bryet med å lære seg navigasjon fra grunnen av.

Konvensjonell navigasjon blir ikke mindre viktig med elektroniske kart. For det første så må en ha en grunnleggende kunnskap for å kunne forstå og bruke de funksjonene som ligger i de elektroniske kartsystemene. For eksempel så kan en funksjon som å fjerne informasjon som ikke er aktuell å bruke for øyeblikket være praktisk og funksjonell for den erfarne navigatør, men kan vise seg å være livsfarlig for en som ikke vet hva han/hun gjør.

For det andre så kan en fremdeles komme i den situasjonen at det elektroniske navigasjonsutstyret om bord slutter å virke. Dette kan komme av alt fra et lynnedslag til en defekt motor eller generator. En er da avhengig av papirkart, peilinger og/eller astronomiske observasjoner. Turen inn til land kan da både bli lang og spennende hvis en ikke kan annen navigasjon enn å bruke elektroniske kartsystemer.

Brukere av elektroniske navigasjons og sjøkartsystemer må også være klar over hvilke nøyaktighetsbegrensninger som ligger i posisjoneringssystemet og det sjøkartet en bruker. Mange brukere er ikke klar over hva et datum er eller at dette overhodet finnes. Det viser seg ofte at grunnen til de mange historiene om at "GPSen viste at jeg var langt oppe på land" bunner i at en ikke har valgt riktig datum på GPSen eller at en ikke har brukt korreksjonen som står i kartet.

Ved at en ved bruk av elektroniske kart får båtens posisjon markert nøyaktig i et elektronisk kart så vil en muligens få denne effekten forsterket. Det kan være fort gjort å la seg forlede til å tro at posisjonen som en får oppgitt på skjermen er den riktige posisjonen, men desverre gjelder det her som andre steder; man får ikke noe bedre ut av maskinen enn det som er blitt puttet inn i den:

Forrige avsnitt - Innledning


Topp