Tilbake  Annies Gjestekro  Matsider  Historie  Kultur  Vindkraft  Adresser/kart  Diverse  Sidekart 
Veikro - mat - overnatting - catering
Diverse  Arkiv  Gamle saker  GPS  Data-uttrykk  Ordliste  Interesting  Perspektiv  Visdomsord  Gml nav.instr. 
Noen ord og uttrykk fra data-verdenen...(kan sorteres)
  (A - F)  (G - O)  (P - Z)  
Ord Forklaring
Packet Vary in size (40 to 32000 bytes). Normally less than 1500 bytes long
PAD Packet Assembly/Disassembly. Brukes i Datapak, x.25 standarden
PAD Package Assembler/Disassembler. Ved å bruke oppringt samband kan en nå Datapak via en PAD
Pakke Dataelement på Nettsjiktet i OSI-modellen. I OSI-modellen kalles alle sjikt for Protokoll Data Elements (PDU)
Pakkefilter Pakkefiltrerende ruter eller en generell datamaskin (bastion host) med pakkefilter programvare.. Pakkefiltre er usynlig for brukeren. Brannvegg
Pakkeswitch Dataoverføring. Forbindelsen deles av mange stasjoner. Data sendes i pakker
Pakkeswitching Dataoverføring, forbindelsen deles av mange stasjoner. Stasjonene sender dataene i pakker, som skiller stasjonene fra hverandre. Pakkeswitching=Logisk linje
PAL Phase Alternation Line. Betegnelse på TV-systemet i Europa (unntatt Frankrike og øst-Europa). The French use the SECAM variation. Europeisk TV-standard komprimert til 352x240 pixler med 25 bilder per sekund. 625-line TV
PANS Procedures for Air Navigation Services
Paradigme Paradigma (gr.), forbilde, mønster. 1). Allment anerkjente forestillinger om en vitenskaps prinsipper, som danner tradisjon og blir forbilde for problemløsninger innen samme vitenskap. 2). Gramm., bøyningsmønster
PCD Photo CD
PCI Peripheral Component Interconnect. Lokalbuss fra Intel. 32 eller 64 biter bred. Throughput of a PCI bus is134 MBps .The 64-bits version of the PCI will increase this to 234 MB/s. Fast buss-frekvens på 33 MHz = EISA specifications.
PCL ver. 6 HP’s styrespråk for laser-printere. Printer Control Language. PCL 6 er så allsidig at PostScript kan gjøres overflødig. Ny teknikk for fontsyntese gjør at de fleste skrifttyper kan genereres fortløpende av skirveren, isteden for å lastes ned. Utnytter GDI-teknologien i Windows
PCMCIA Personal Computer Memory Card International Assocciation. Type I (kun memory),II,III og IV. (PC-card)
Pcx Picture exchange, filformat
PDA Tastaturløs lomme-maskin fra Apple
PDF-fil E-News distribueres som PDF-filer
PDU Protokoll Data Unit. Se Ramme, pakke
Pegasus Pennbasert versjon av Windows
Pentium MMX 66MHz bus speed, 0,35µmeter technology CMOS, PGA packing. 16k data, 16k instruction, Level 1 cache, write back, 4-way set associative, 2,8V internal, 14,1W external. 32-bits processor with 32kb cache
PentiumPro Pro har hurtigbuffer på 256kB, og er konstruert for å støtte 32-bits program og op.sys.. Pro er superskalar dvs at den gjør seg ferdig med instruksjonene gradvis i flere forskjellige kanaler eller pipes. Det er liten vits i å kjøre Windows95 eller andre 32-bits op.sys uten PentiumPro. (256kb cache)
P-frame Predicted frame (=forventet ramme)
Photo CD Kodaks CD format for lagring av digitale bilder på CD-ROM. Bygger på CD-R teknologien som er beskrivet i Orange Book
Pica Unit of distance measuring 12 points, or about 1/6 inch.(4 mm)
PIM Personal Information Manager, som f.eks MS Schedule+
PIO Programmable I/O?
Pipeline Køording
Pipelining (P6) A microarchitecture design technique that divides the execution of an instruction into sequential steps, using different microarchitectural resources at each step. Pipelined machines have multiple IA instructions executing at the same time, but at different stages in the machine
Pivot Central point. Balansepunkt, midtpunkt
Pixel Består av 3 små lysflekker i hver sin farge med ca. ¼ mm avstand fra hverandre på skjermen
PMD Personal Management Dataplanner
PnP Plug and Play. Ny teknologi i PC-er. PnP-Bios best når de støtter ESCD og er Flash-bios
Point 1/72 inch (0.35 mm) Font sizes are usually given in points
PON Passive Optical Network. Signalene blir IKKE konvertert til elektrikse pulser
POP Point of Presence. A fancy way of referring to the servers loacation. Local POP means there is a local access number. Tilknytningspunkt
POP Post Office Protocol. A client/server mail protocol. Used by TDC, PC-users Group
Portner (Gateway) Enhet som konverterer protokoller mellom to ulike datanett
PostScript Sidebeskrivnings-språk (protokoll) for utskrift med skriver. Standard page description language
POTS Plain Old Telephone System. Analogt telefonsystem (same as GSTN)
PP Patch panel
PPP Point-to-Point Protocol. Internet dial-up protocol. Win95 comes with built in support for PPP. Se også PPTP. Oppringt asyncron linje. Ingen stor vertsmaskin, alle maskiner i nettet utnyttes og brukes som client/server ettersom behov. Protocol that allows to use TCP/IP with a standard telephone line and a modem. PPP is replacing SLIP
PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol fra Microsoft baserer seg direkte på IP. Se også PPP
Printer commands Escape sequences
Profiler Oppstilling av etablerte protokoller. De inneholder en del fra flere standarer og valgmuligheter. Brukes for å lette samkjøringen mellom diverse protokoller. Profiler utvikles og oppdateres og blir stadig mere stabile. Ny profil er IGOSS
Protocol Semantiske og syntaktiske regler som fastlegger hvordan funksjonsenheter kan kommunisere
Protokoller for modem Modem må ha filoverføringsprotokoller, helst feilkorrigerende. Her nevnes xmodem, ymodem, zmodem og kermit
PSR Primary Surveillance Radar. Primær overvåkingsradar
PSTN Public Switched Telephone System, aka POTS and GSTN
PTY Program Type. Lar brukeren velge hvilke program mottakeren skal lete etter. (RDS-systemet)
PUK-kode Personal Unblocking Key-kode. (GSM)
Punktavstand (dot pitch). Mindre punktavstand gir større oppløsning, fordi små punkter gir tettere grafikk og bokstaver. Punktavstanden er avstanden mellom sentrene I de røde, grønne og blå punktene I en triade
PVC Permanente Virtuelle Samband Tilbud i Frame Relay
PXE Preboot eXecution Environment.  Nettverkskort som er boot-bare.  Bootable NIC.
QBE Query by example
QoS Quality of Service
QoS Quality of Service, Tjenestekvalitet.. QoS-parametre: Kan være feilrate, forsinkelse og variasjon i forsinkelsen
QuickTime Standard tilknyttet Video for Windows. For behandling av video
RAD Rapid Application Development. Metode som gir mulighet for å utvikle større systemer raskere og billigere. Viktig i RAD-metoden er prototyping, iterasjon og brukermedvirkning
RAD Rapid Application Development. RAD tools er nye, hurtige og lette å bruke. Enda trengs ca 20% spesial-funksjoner og resten 80% kan lages som visuell programmering
RAID Redundant Array of Inexpensive Disks. Det er en samling disker organisert slik at du får øket hastighet og/eller feiltoleranse. Nye maskiner leveres i 1996 med P6/133MHz prossessor, feilkorrigerende RAM og RAID 1,3 og 5. Det er definert sju nivåer av RAID (0-6) Alle RAID-variantene bygger på SCSI-teknologien. Nye maskiner leveres i 1996 med P6/133HMz prossessor, feilkorrigerende RAM og RAID 1,3 og 5
RAMDAC Brikke på skjermkortet som tar imot screen image, 60,70,72 Hz avhengig av vert.refresh rate
Ramme Dataelement på Linksjiktet i OSI-modellen. I OSI-modellen kalles alle sjikt for Protokoll Data Elements (PDU)
RAS Remote Access Service
RDS Radio Digital System. Med PTY sendt ut kan brukeren selv velge hvilke stasjoner mottakeren skal søke etter
Redundans Oppetid
Reed Book Beskriver CD-DA dvs musikk-CD som var den første CD-standarden
Refresh Rate Vertical Scan Rate. Minst 72Hz for å unngå flicker. Over 72Hz gir rolig bilde. The speed at which a graphics accelerator card draws and updates the screen display. If it is too low, the screen flickers
Registry Central database som inneholder data om soft og hardware configurasjon. Registry replaces Config.sys Autioexec.bat og INI filer. Disse blir beholdt kun for compability med 3.11 applications
Ren Nyhet i Microsoft-teknologien: En del av Schedule+, en personlig informasjonsplanlegger. Kommer i Off97-pakken
Repeater Enhet for å kople sammen kabelsegmenter, regenerere og forsterke signalet
Ring Windows bruker 4 ringer 0 til 3. Win 3.11 bruker 0, og Win95 bruker ring 3. Win95 kan imidlertid bruke både ring 0 og 3. Ring 1 og 2 brukes ikke.En ring er en internal protection level (0-3)
RISC Reduced Instruction Set Computers
RJ11 Standard for 6-polet telefon-klips
RJ45 Standard for 8-polet telefon-klips. Installeres i alle nye bygg. ISDN. Som RJ11 men 8-polet
ROV Remote Operated Vehicles
RSP Route Switch Processor
RT Router. Ruter
RTCM Correction Data Out (Delta Nav Ref.)
RTF Rich Text Format, støttes av Word 6.0
Ruter Ruteren er en enhet uten tilkopling som sender datapakker til hver node på et LAN-segment. Ruteren må ta fra hverandre og sette sammen igjen alle datapakker som sendes gjennom den for å oppfatte pakkens bestemmelssted.Konsentrerer lokalkontorer inn i ruteren, med 8- ports BRI. Rutere kan utføre: Tilgang til WAN, Brannmur for sikkerhet, Støtte for multiprotokoll i et heterogent nettverk (Apple Talk, IP, IPX, SNA). Disse funksjonene kan med tiden trolig overtas av ATM-switchen
S0 (S-null). Format som er en forutsetning for ISDN-tilknytning
S-0 (S-null) Format som er en forutsetning for ISDN-tilknytning
SARP Standards and Recommended Practices
SCAT-1 Special Category 1 for helikoptertrafikk i Nordsjøen
Scenario management A technique whereby several versions of a model are created, each based on different assumptions. You can easily move between scenarios and summarise the differences between them. Also called version management
SCM Moderne verktøy for konfigurasjon av programvare. Eksempel er CCC/Harvest, PVCS, Clear Case, SourceCodeManager, Endevor, etc
Scrap A free -floating OLE object enten på desktop, som en folder eller i en folder. Når du drar en scrap til en applicasjon blir den et OLE-object eller rett fram til data, avhengig av fil-formatet
SCSI Small Computer System Interface. m/variantene II, II-fast, II-wide, III
SD Super Density CD skal romme 5GB med VideoCD kodet etter MPEG-2 standarden. 142 min. spilletid. Se også HD. Det nye er nå at SD rommer fra 4,7 til 17GB MPEG-komprimering
SD Super Density CD skal romme 5Gb med VideoCD kodet etter MPEG-standarden. (142 min. spilletid). Se oxo HD
SDLC Sync. Data Link Control. Protokoll på linje-sjiktet i OSI
SDRAM Syncron Dynamic RAM. Det nyeste innen RAM-teknologi (mai 1996)
SDSL Symmetric Digital Subscriber Line, se ADSL
SECAM Det franske TV-systemet, brukes også i Øst-Europa
Sequencer Programvare som muliggjør redigering av en MIDI-fil spor-for-spor
Server Transporterer filer fra disken og ut på nettet. Servere benytter gjerne Fast SCSI-2 harddisker og MCA-basert SCSI disk-kontroller med cache-hukommelse. En server på internet er en database som er tilkoplet internettet og som tilbyr en spesiell tjeneste. En WWW-sewrver er en server som framstiller informasjonen grafisk. Alle WWW-servere har en forside med ord eller ikoner som kan klikkes på
Server (forts.) Klikk utløser hopp til en tekst eller en annen WWW- server. For å navigere rundt på servere trenger man en WEB-browser. Mest brukt her er Netscape Navigator og AIR Mosaic. Nettsentral m/ulike op.sys. f.eks. Unix, Novell, Dec, VMS, etc
Server Transporterer filer fra disken til nettet. Fast SCSI-2 HD og MCA-basert SCSI. Mye cache. En WWW-server framstiller informasjonen grafisk. Alle WWW-servere har en forside med ord eller iconer som det kan klikkes på
SFA Still Frame Audio. Metode for å lage lyd digitalt til stillbilder på Sony’s videoplatespillere
SGML Standard Generalized Markup Language; Merkespråk som brukes i trykksakframstilling for tekst og dokumentstruktur. Dette språket vil trolig overta etter HTML
Shadow Memory Shadow RAM. Innholdet I ROM blir kopiert over til RAM, og ROM blir slått av. Resultat: A snappier PC
Shell Program which parses file globs and executes programs. Other features are I/O redir.,control
Shell A program which parses file globs and executes programs. Usually a shell has other features such as input/output redirection, repeating, job control, etc. See also command line
SHTTP Secure HTTP for kryptering basert på RSA-standarden
SIM-kode Subscriber Identity Module (GSM)
SIMM Single Inline Memory Module
SIPC Simply Interactive PC
SLIP Serial Line Internet Protocol, erstattes gradvis av PPP. SLIP støtter ikke ISDN. Internet dial-up protocol
SLIP Serial Line Internet Protocol. One of the two protocols that allow a computer to use TCP/IP over a telephone line and modem. Serial Line Internet Protocol,oppringt asyncron linje.The protocol gives you access to the WWW and let you use the graphical Internet tools, like Chameleon. Oppringt asyncron linje
Slot 1 Used by Intel for Pentium II, Level 2 cache and TagRAM. Fits into a slot with an edge connector
Slot 7 Used to fifth generation CPUs from Intel, Cyrix and AMD
Slot 8 Used by Intel for Pentium Pro
SMF Standard MIDI-filer
SMP Symmetric multiprocessing. SMP har all den interne logikken som trengs for å arbeide med hele fire prosessorer i det samme systemet
SMPTE Merkesystem for tidskode i video, gir hvert enkelt bilde en entydig identifikasjon (tids-kode)
SMS Short Message Service (tjeneste i GSM)
SMTP Elektonisk post
SNA Small Network Administrator. Eks. SNA-server
SNA System Network Architecture. (IBM). Tilsvarer TCP/IP hos Unix/Windows
SnapHat Batteri som settes over (snap to) RAM-brikken
SNMP Simple Network Management Protocol. Protokoll i OSI-modellen
SOAP Simple Object Access Protocol (kommende standard)
Spamming Offer for spamming får masse E-mail i timen (døgnet)
SPECMark System Performance Evaluation Cooperative, type benchmarks
SPX Sequence Packet Exchange. Protokoll i transport-sjiktet i OSI
SQL Structured Query Language
SQL95 Standard Query Language, 1995-modellen
SRAM Static RAM. Retains memory until the power is switched off
SSA Serial Storage Architecture. Etterfølgeren til SCSI?. Opp til 80 Mbits
SSR Secundary Surveillance Radar
ST412/ST506 Interface Limitation of 140 MB and a data transfer rate of 5Mbps. Include a feature called buffered seek for ST412 10MB hard-disk drive. (gml)
STAR Standard Instrument Arrival Std. instrument for innflygning
Status Bar A horizontal status window akin to the MFC’s CStatusBar Win95 common control
STM Syncronous Transfer Mode. Linjeorientert overføringsprotokoll i bredbåndsnettet ATM
STP Shielded Twisted Pair. Skjermet tvunnet parkabel. Brukes mes i IBM sitt kablings-system. Har større dempning enn UTP
Sub Subadressing. Subadressering
Super VGA (SVGA) Grafikstandard med oppløsning på 800x600 punkter, eller 1024x768 punkter
SUPPS Suplementary Procedures
Svelling =Blooming. Fenomen som forekommer når bildet ser ut til å vokse når det opplyses kraftig.
S-VHS Se VHS
S-Video Separert Video. Videoformat der luminans (Y) og krominansdelen © av videosignalet blir overført separert. Også kalt Y/C-video
Swapbox Plass til to PCMCIA kort
Switch Tilkoplingsorienterte enheter som konfigurerer virtuelle tilkoplinger utelukkende mellom de nodene som skal kommunisere. Switchen trenger bare å kikke på den første datapakken for å forstå pakkens bane. Fra brukerens side er det logisk å benytte rutere med switcher for å utnytte båndbredden mer effektivt
Switched network Modulære multi—LAN switcher har støtte for TokenRing, Ethernet, ATM og tildels også FDDI. (Det nye LAN)
Synkrone Protokoller De asynkrone kalles ofte for TTY-protokoller
Søkemotor på Internet f.eks. Alta Vista fra Digital
Tab Gives multiple pages in dialogs, although the CPropertySheet does the same thing. Win95 common control
TAPI Telephone Application Programming Interface. Telefonstøttet Internet communication
Tar Program which gathers collection of files togeter into one file for transmission/storage. A program which gathers a collection of files together into one file for transmission or storage. Tar preserves the names and subdirectories of the ..
TCAL Thermal reCalibration. Hardisken kalibrerer seg selv mht temperatur
TCP TCP deler informasjonen som skal overføres opp i pakker på ca. 1000 tegn og merker dem slik at de kan settes sammen i riktig rekkefølge. Se oxo IP
TCP/IP TCP/IP er integrert i Win95
TCP/IP Transport Control Protocol/Internet Protocol. (Unix/Windows). Access options er option 1,2,3 eller 4. Option1: E-mail, newsgroup access. Option2: +FTP and Gopher.. Option3: and 4: Selection of tools is up to you. (Option 1 og 2: Som å ha vei). (Option3 og 4: Som å ha bil og kunne å kjøre). Option 4 krever leased line (de tre andre options klarer seg med standard tlf.linje). En sikker overføring av filer. (Se UDP)
TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol, (Unix/Windows). The protocols on which the internet and many other networks is run. You need it for a direct connection to the internet. En sikker overføring av filer. (Se UDP)
TDMA Time Division Multiple Access. Multiplexing
Teledata Norsk betegnelse på videotex-systemet
TeleDesic Microsofts satelittsystem (840 satelliter for bredbåndsoverføringer mellom faste stasjoner i Ka-band (19-29 GHz)
Telefax gruppe 4 Tilbud i ISDN. 100% digitalisert og helt lydløs. Et A4-ark overføres på 2-3 sekunder. Kvaliteten er som en laserskriver (400 dpi)
TelePost Eies av Posten og Telenor. Fra egen PC kreves: x.400 programvare + x.25 port
Telepost Samarbeider med Dagbladet, Orkla Media. Drammensnett
TelePost Communication (TPC),Internet-tilknytning. (Telenor & Posten)
Telnet Fjernoppkopling. En TCP/IP protokoll som lar din PC oppføre seg som en terminal på en remote verts-system. Eks. Telnet 213.118.213.145 gir deg kontrollen over denne adressen
TIA og EIA Telecommunications Industries Assosiation. Amerikansk standardiseringsorganisasjon, mest kjent for RS-232 (EIA232)
Tif Tagged image file, filformat
TLA Tree Letter Acronym. F.eks. DOS, HMA, GUI, osv, osv, osv,
TLD Top Level Domain name. Det er 7 generiske TLD’s. No er et nasjonalt TLD som betyr Norge. Edu = skole, Org=organisasjon, Mil=militært, Com=kommersiell organisasjon
TOC Table of Contents. Innholdsfortegnelse på CD-plater
TokenRing Lokalnettstandard standardisert under IEEE 802.5 (IBM)
TOM Nyhet i Microsoft-teknologien: Text Object Model, som er en søke og indexmotor. Kommer i Off97-pakken
Toolbar CToolBar . Win95 common control
Topologi Fysisk utforming av nettverket. Eks. stjerne, buss, ring, virtuelt
TP Transaksjons-prossessering
TP Terminal Portability. Frakopling/gjeninnkopling
TP Transponder (sat.fjernsyn)
TPC Internet-tilknytting
Tray Loading A CD-ROM drive which extends a tray in order to load a disc. Tray loading is quicker than caddy loading
TRR Test Readiness Review
Twain Toolkit without an interesting name. Standard for kommunikasjon mellom skanner og programvare. twain-protokollen for optisk bokstavgjenkjenning
UDP/IP User Datagram Protocol/Internet Protocol. På transport-sjiktet i OSI. En upålitelig filoverføring. Bl.a. DNS er basert på UDP. (Se TCP)
UMA Unified Memory Architecture. Ny teknologi i PC-er
UMA Upper Memory Area. Området fra Top of Conv-End of Extended . For å styre UMA brukes EMM386.exe
UMB Upper Memory Blocks, Mellom 1Mb-640k. Devicehigh. For å styre UMB brukes EMM386.exe
UNC Universal Naming Conventions
UNI User Network Interface (mellom PC og ATM-switch)
URL Uniform Resource Locator. En URL gir både adressen til ressursen som søkes og metoden, altså protokollen, som brukes for å hente den. f.eks en fil. Alle opplysningene i artikkelen og rammene som starter med http:// er URLer
USB USB lages I 2 utførelser, A som har rektanugulær, og B som har kvadratisk tverrsnitt. Begge har samme ytelse. A for permanent tilkopling, B for jevnlig til og fra-kopling.. Kontakten har hastighet på 12MB/s og max 63 enheter med avstand på inntil 5 meter kan koples til
USB Ny standard som vil erstatte dagens serieport på PC-en. Universal Serial Bus. Båndbredde (overføringshastighet 12Mb/s. Inntil 127 enheter kan tilkoples med inntil 5 meter kabel mellom hver enhet. Kalbelen har 4 ledere og telefonliknende plugg. Se også IEEE 1394
USB Universal Serial Bus. Ny teknologi i PC-er. Ny bus-type I datamaskiner
USB Universal Serial Bus. Intel Controller 82930A med støtte for USB-standarden
USB Ny standard som vil erstatte dagens serieport på PC-en. Universal Serial Bus. Båndbredde (overføringshastighet 12Mb/s. Inntil 127 enheter kan tilkoples med inntil 5 meter kabel mellom hver enhet. Kalbelen har 4 ledere og telefonliknende plugg. Se også IEEE 1394
USB-bussen Ny seriell koplingsstandard for tilleggsutstyr. Erstatter alle de forskjellige portene som finnes på baksiden av en PC. Også tilleggsutstyret kan ha USB-porter. USB er laget for å kople til mus, tastatur, skrivere, høyttalere, telefoner, kabelbokser, scannere, eksterne modemer, etc. USB vil støtte neste generasjons tilleggsutstyr som MPEG-2 video-baserte produkter.. USB finner selv ut hvilke komponenter som er tilkoplet eller fjernet og bestemmer hvilke ressurser periferi-enheten trenger
USER A DLL that manages windows, performing such functions as creating and moving windows, executing dialogs and so on
USSI User to User Signalling No 1. (Bruker til bruker-meldinger)
UT Utvidet tilknyting av ISDN. a) 30B+D eller b) ISPBX -hussentral-tilknytning. 30 kanaler. 64k switchede, tale, audio (3.1kHz)
UTP Unshielded Twisted Pair. Uskjermet tvunnet parkabel. Klarer hastigheter opp til 100 MB/s. Klasser fra Kategori 3 (10MB/s), Kategori 4 (20MB/s) og Kategori 5 (100MB/s)
UUCP Unix to Unix Copy Protocol fra Unix barndom og er på vei ut . Oppringt asyncron linje
UUCP Unix to Unix Copy ( Copy files between Unix-systems)
UV EPROM CMOS eller NMOS . Slettes ved å eksponeres for UV-lys. Pakket: FDIP..W, eller LCCC..W. (F.eks FDIP28W)
V.21 300 bps
V.22 1200 bps med fallback til 600bps
V.22bis 2400 bits/s modemstandard med fallback til V.22 for vanlig telefon nettverk samt direktelinjer
V.25bis Standard modem kommandospråk
V.26bis 2400/1200 bits/s modem standard for det vanlige telefon-nett
V.29 9600 bits/s modem standard for 4-tråds direkte linjer
V.32 9600 bps med fallback til 4800 bps. Modemstandard for full duplex på opptil 9600 bits/s over telefonnettet samt direkte 2-tråds samband
V.32bis 14400 bps med fallback til 12000, 9600, 7200 og 4800 bps. Samme som V.32 men med opptil 14400 bits/s
V.32terbo 19200 bps med fallback til 16800 og V.32bis
V.34 28800 bps. Tidligere V.fast. Tester linjens kvalitet og pålitelighet (Line probing) Spesielle teknikker for å korrigere linjestøy
V.34 DT 28800 Modem standard
V.34 Plus New standard for speeds upto 33,6 kb/sec
V.34(fast) 28.800 bits/s full duplex. Nå standard hos ITU-T
V.42 Feilkorreksjon med konvertering fra asynkron til synkron. Inkluderer MNP-1 til MNP-4 og LAP M. Feilrettingsprosedyre for DCE. An ITU-T standard. ITU-T standard protocol for error correction between modems
V.42bis Datakompresjon inntil 4:1, vanligvis noe lavere. V42bis brukes alltid sammen med V.42 feilkorreksjon. An extension of the V.42 standard modem protocol to include compression.
V.42LAPM Part of the V.42 specification. Feilkorrigering. Link Access Procedure for Modems
v.90 Standard for 56k modemer
V.FC V.Fast . 28800 bps. Ikke kompatibel med V34
VAFC Vesa Advanced Feature Connector etterfølger den eldre 8-bit VGA connector. VAFC is 32 bit wide, operates at 37.5MHz and will allow max 150MB/s throughput - plenty for motion video. Number Nine GXE64 - kortet vil ha støtte for VAFC
Vaporware Lansering av produkt som ikke er ferdig utviklet
VBI Vertical Blancing Interval-linjene som brukes til dataoverføring i PAL-systemet
VBR Variable Bit-rate
VBX Visual Basic Extension. VBX flyttes til OCX som kan brukes både i 16 og 32 bits miljøer
VCACHE 2-bits cache driver under win95. I win95 er bruk av cache med tilbakeskriving standard
VCD Video CD
VCI Virtual Channel Identifier. ATM-celler med brukerdata (48 bytes) må tilhøre en 16-bits VCI
VCPI Virtual Control Program Interface. EMM386 opptrer som en VCPI-server
VDM Virtual DOS Machine
VDSL Very High Speed Digital Subscriber Line, se ADSL. Speed opp til 52 Mbit/s
Vertical Scan Se : Refresh Rate (minst 72Hz)
Vertikal oppfr Høy gjenoppfriskningsrate reduserer flimring og holder bildet skarpt og stabilt. Høy oppløsning krever høyere oppfriskningsrate
VESA Video Electronic Standard Assosiation. Samme kapasitet som EISA-bussen. Ca 32MBps.? Connecting pins of processor directly to memory so that RAM sits directly on the “processor bus”. Also a fall-back graphics protocol enabeling boards to display SVGA images in DOS
VFAT 32-bit driver for filsystemet under win95
VGA Video Grqphic Adapter. Oppløsning på 640x480 punkter. (Sammen med IBM PS/2).
VGA D SUB-plugg Vanlig plugg for tilkopling bak på dataskjermen
VHS Video Home System, et video tape format. VHS inkluderer spor for sammensatt video og stereo hi-fi audio. Oppløsning på 240 linjer. Consumer format. Industriformatet er S-VHS
VHS-C VHS-Compact. Kompakt kassett-format laget for å passe i små camcordere og for å konkurrere med 8mm. Y/C eller S-video format. Industriformatet er S-VHS-C
Videotex system for enkel datakommunikasjon over telefonlinje mot spesielle terminaler eller PC
VIP Versatile Interface Processor
V-LAN Video-LAN, nettverk for å styre flere videoenheter samtidig fra en PC. Tilgang til nettet etter hvilken jobb som skal gjøres, ikke etter hvor du er plassert
VLIW Very Long Instruction Word. P68 og P7 blir utviklet for VLIW. P68 og P7 blir 64 bits processors. P6 sin arvtaker blir trolig P68 (P7a) og P7 (P7b)
VLSI Very Large Scale Integration. IC som består av mange tusen deler
VM Virtual Machine
VMC Vesa Media Channel is a dedicated bus used to integrate multimedia peripherals like graphics cards and video encoders and decoders, as well as video-compression and de-compression peripherals without using any system buses. With a bandwidth of 120 MB/s VMC sends video directly into a graphics card’s frame buffer
VM-channel VESA Medium Kanal standardkontakt som knytter sammen skjermkort og grafikk-systemer i Pcen, slik at du får en kanal som bare brukes til sanntids video. VESA Media Channel, a standard connector that provides a link between adapter cards and a computers graphics subsystem, providing a dedicated channel for real-time video independent of the system bus
VMM Virtual Memory Manager. Win95 VxD that controls key system services as allocating memory and routing calls from win95 subsystems to the VxD service an application has requested
Voc Utviklet av Creative Labs. Er begrenset til 8 bits oppløsning og ikke lengre enn 16MB
VoD Video-on-Demand. Krever super-servere, ettersom store data-volum
VON Voice over Network
VON Voice over Network
VPI Virtual Path Identifier. 8-bits virtuelle kanaler må samles i grupper som kan behandles under ett
VRAM Video RAM. Minnebrikke med to porter slik at lesing og skriving kan foregå samtidig. (En DRAM-brikke kan ikke lese og skrive samtidig.) VRAM is often faster than ordinary DRAM and may also be dual-ported. The same as DRAM except that the PC can simultaneously read and write data from and to the memory. Between 20-50% faster than DRAM
VRML Virtual Reality Modelling Language. Hypermediaspråk som beskriver virtuelle verdener med mange interaktive deltakere forbundet gjennom det globale Internet og hyperlinket med WWW. (Modelling erstattes av Markup). Se også Browsere. 3.dimensjonal surfing i Cyberspace. Figurene du møter her kalles avantarer
VTP Virtual Trunc Protocol. En del av IOS
VxD Virtual device driver. Is 32-bit, protected mode software that can manage a single resource, such as a serial port or display
WADGPS Wide Area Differencial Global Position System. (se også LADGPS)
WAIS Wide Area Information Service. Tilbud for målrettet søking av info i databaser i Internet
WAN Wide Area Network, langdistanse datanett, i prinsippet uten begrensninger på avstand
Wav Utviklet av Microsoft. Kan være i 8 eller 16 bits oppløsning, mono eller stereo. Fri lengde
Wave-table Unlike FM, wavetable synthesisers contain actual samples of instruments. Wavetable samples are stored on the sound card in ROM and vary in size from 1Mb to 6Mb
Web-Browser Program for å surfe på Internet
Web-leser f.eks. Netscape Navigator
WGS-84 World Geodetic System -84. Geodetic= ????
WHOIS (hvem er). TCP/IP-verktøy som lar deg søke blant servere etter info om andre brukere
WIL Window Interface Language
Win32s Subset til Win32 som gjør det mulig å kjøre Win32-programmer på Windows 3.11
Win95 Kernel, User and GDI all have 32-bits and 16-bits components. Most Kernel are 32-bits. GDI and User rely more on 16-bits services. Pga av compability.. 32-bit programs can address up to 4GB of memory
Windows Operativsystem 1983 ver 1.0, 1987 ver 2.x, 1987 ver 2.11/286, 1987 ver 2.11/386, 1990 ver 3.0, 1992 ver 3.1, 1994 ver 3.11, 1995 ver 95, 1998 ver 98 (siste!)
WinG Spillegrafikk i Win95. A software library and other tools to make it easier to create 32-bit games with fast graphics. WinG provides fast access to the frame buffer and can quickly write bitmapped graphics to the screen
Winsock Sockets for Windows. The winsock.dll is an extension for Windows which is necessary for connection to TCP/IP networks
WinToon Animasjon i Win95
WMF Windows Metafile Format. Se metafil format
WMS WindowsNT Messaging System er svært likt den samme tjenesten på Win95. NT-WMS inneholder WMS Exchange-klient, MAPI, MS-Mail og Internett posttjenester
Wolverine Microsofts kodenavn på det nye 32-bits TCP/IP-utgaven for WfW
WORM Write Once - Read Many
WOSA Windows Open Systems Architecture. Sett av prog.grensesnitt som gir adgang til alt
WRAM Windows RAM
WWW World Wide Web, W3, hypermedianett som gir adgang til filer,dokumenter, etc
X.21bis Datex i datanettet
X.25 Datapak i datanettet. Fast samband. Pakkeswitched opptil 64kbps
X.28 Oppringt samband
X.400 Elektronisk post. Internasjonal meldingstjeneste. Brukes bl.a. i FN pg EU
X.500 Nummerkatalog
X.75 Samband mellom to noder i Datapak
X2 Standard fra 3Com (US Robotics). X2 er den standarden med best kompatibilitet med v.90 (56k modemer)
xDSL XDSL står for RADSL, HDSL, SDSL og VDSL. Alle har formål: Høy hastighet, men til forskjellig bruk
XGA Extended Graphic Adapter. Oppløsning på 1024x768 punkter. (IBM 1991)
XML Extensible Markup Language. Extensible=Uttrekkbar. MS nye nettleserspråk. Må ha MS IE4, eller bedre
XMS EXtended Memory System. System minne over 1Mb. Kan brukes av noen program
Xon/Xoff Protokoll ved software handshaking. (To typer handshaking: soft- og hardware). Ved hardware handshaking betyr høy normalt OK og lav betyr Stopp sending! Software handshaking sendes som spesielle ASCII-koder. Vanlig protokoll er Xon/Xoff
Y Luminans, lysstyrke, svart-hvitt komponenten i et videosignal. Luminance (brightness)
Y Luminans, lysstyrke, svart-hvitt komponenten i et videosignal
Y/C A two-component video signal. Y=luminance(brightness) and C=crominance (colour data). Luminans/krominans
Y/C-video Se S-video
Yellow Book Beskriver CD-ROM fysiske format. Det logiske formatet (lagringsformatet) beskrives av ISO9660 standarden. Basert påRed Book og utviklet for datamaskiner ved bl.a. å legge til feilkorrigering
YUV Video-innkoding der Y (luminans) og fargekomponenter er kodet separat. Full båndbredde for Y (intensitet) og halv båndbredde for fargeinformasjonen (UV)
Z-CAV Zoned Constant Angular Velocity
Zip Iomega sitt nye 100 MB diskett-format. Kan koples på parallellporten på en PC og koster ca.2000 (inkl.mva). Overfører 50 MB pr. min. og har en søketid på 29 mS
ZV Zoomed Video. Med ZV-port vil ZV-kortene kunne sende videodata direkte til VGA-kontrolleren. Kommer fra PCMCIA teknologien med bærbare maskiner


Topp