Tilbake  Annies Gjestekro  Matsider  Historie  Kultur  Vindkraft  Adresser/kart  Diverse  Sidekart 
Veikro - mat - overnatting - catering
Diverse  Arkiv  Gamle saker  GPS  Data-uttrykk 2  Ordliste  Interesting  Perspektiv  Visdomsord  Gml nav.instr. 
Spill  Gamle saker (1)  Gamle saker (2)  Gamle saker (3) 
Noen ord og uttrykk fra data-verdenen...(kan sorteres)
  (A - F)  (G - O)  (P - Z)  
Ord Forklaring
$21 Hexadesimalt tall 21
.CAB Fil-endelse *.CAB. A CABinet file
.GIF Compressed file format up to 256 colors
.JPG (JPEG) Joint Photographic Expert Group. Standard for Digital Photographs. Maximum Compressed file format
.PSD Photoshop,s native file format
.TGA (Targa) Most common in Video Industry. Several types of compression
.TIF (TIFF) Tagged Image file Format. Both Mac and PC platforms. Any color depth Is supported, and various forms of compression
10base Ethernet m/tykk coax, N-plugg
10Base-2 Ethernet m/tynn coax (BNC) (RG-58 AU).  Thinnet.  Max length=185 meter.  Transmission rate=10 Mbps
10Base-5 Ethernet m/tykk coax. (N-plugg) (RG-8).  Thicknet.
10base-T Ethernet m/uskjermet tvunnet parkabel (UTP), kan knytte sammen fra 2 til flere hundre PC-er. En versjon av ethernet som connects PCs til en kontrollerende hub. Man bruker uskjermet twisted pair kabling.  Max lenght=100 meter.  Transmission rate 10-100 Mbps
3D-DDI Grafikk i win95
3DR Intels 3DR (for Render) is a graphics systems programming interface designed to give 3D to windows
3GL 3rd Generation Language
4GL 4th Generation Language (4.de generasjons verktøy)
4GV 4th Generation Verktøy
82450GX Intel PCI PentiumPro brikkesett som støtter inntil fire prosessorer og to PCI-busser
82450KX Intel PCI PentiumPro brikkesett som støtter hovedkort med en eller flere prosessorer
AAL ATM Adaption Layer. Tjeneste-laget i ATM. Tilbyr protokoller og grensesnitt for forskjellige tjenester og forbindelestyper
Access Time The time taken for the drives head to move to a position where it can start reading data
ACE Advanced Computing Environment. Produsenter av felles appllications. til RISC og Intel
ACPI Advanced Configuration & Power Interface. Alows OS to ddirect PM & CI
ActiveX controls Microsofts svar på Java. Active X er en OCX (OLE control)
ADA Bygger på Pascal men er mere omfattende, utviklet 1975-81. Sanntidsprogrammering
ADC Analog to Digital Converter. Finnes på de fleste lydkort
ADM Active Directory Manager
ADO ActiveX Data Objects
ADPCM Adaptive Differential Pulse Code Modulation
ADREP Accident/Incident Data Reporting (a computer system)
ADS Automatic Dependent Surveillance
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line. Ligger foran ISDN. 1.544Mb/s. Stor overføringshastighet i en retning. Svenske Telia vil tilby TV-kanaler samt interaktivt TV via det vanlige telefonnettet. Spesialutstyr kreves for å ta imot signalene. (Opp til 6Mb/s er mulig sier Telia). Utnyttelse av kopperpar i fiber-kabel. Se også HDSL, SDSL og VDSL. Data i høy hastighet over vanlige kabler av kopper. Se oxo xDSL. 5-30 ganger større kapasitet enn ISDN og 30-100 ganger større kapasitet enn standard modem. Asymmetric Digital Subscriber Line. Er en teknologi for overføring av data i kobbertråder i telenettet som er raskere enn ISDN og vanlig analoge telefonlinjer. Nedlastingshastigheten er større enn opplastingshastigheten.
AFS Aero Fixed Service. Fast sambandstjeneste for luftfart
AFS A set of protocols
AGP Accelerated Graphic Port. A new bus spec that allows graphic cards to get faster access to main memory (than PCI bus)
AGP Accelerated Graphics Port
AI Artificial Intelligence
Alfanummer Tilgjengelig på ett nummer uansett hvor du befinner deg i verden. Du kan nåes på et hvilket som helst fast og mobilt telefonnummer, faxmaskin, telefonsvarer og personsøker. Til og med i en telefonkiosk er det mulig å nå deg
Alfanummer-UPT Universal Personal Telecommunication. Tjeneste hvor man har ett nummer som kan brukes på flere nett
Al-Tel Alarmoverføring der forbindelsen overvåkes hele tiden. (Telenor)
Animation Displays successive frames of AVI animations. Win95 common control
ANS Air Navigation Services. Se oxo FANS
AOCE Advice of Charge. Samtalepris
API Application Program Interface (brukerprogramgrensesnitt). The best known being OpenGL (for graphics library). DirectDraw f.eks er et API for å sende bitmap-bilder til skjermen. DirectDraw og DirectSound er API-er som lar deg skrive og kjøre spilleprogrammer (som Dppm) og andre programmer for Win95. DirectSound kjøres som emulering- den bruker eksisterende lyddrivere. API for kryptografi lager applikasjoner som er sikre på Internett og andre usikrede nett
Applikasjonsvokter Formidlingssentral og tollstasjon mellom nettet og Internett. Det er ingen direkte kontakt mellom nettet og Internett og alle forbindelser blir klarert av vokteren i henhold til oppsatte regler
APT Advanced Parallel Technology. Ved 28.800 bps kan man oppnå 300.000 bps ved bruk av V.42bis kompresjon. Parallellporten brukes inn til modemet
ARC Advanced RISC Computing, standard for RISC under ACE
Archie Distribuert programbibliotek som er en tjeneste på Internet
Archie System for locating files available by FTP
Architectural State (P6) The value of registers, flags and memory as viewed by the programmer
ARP Address Resolution Protocol. Enkel hjelpeprotokoll for å finne MAC-adressen til en IP-adresse
Arpanet I internetts spede begynnelse var dette først utgave av det kommende verdensomspennende datanettverket
Arv Definerer et forhold mellom klasser som gjør gjenbruk enkelt (underklasser “arver” (kopierer) egenskapene til en grunnklasse). Arv kan være enkeltvis (bare en underklasse) eller flerfoldig (flere underklasser)
ASCII Turns alphanumeric characters and symbols into binary code
ASCII American Standards Code for Information Interchange. (Bruk ALT+standard tallkode). Alfabet som danner grunnlaget for skriving av alfanumeriske tegn til tegnposisjonene
ASCII-grafikk Grafikk som skapes ved hjelp av bokstaver, symboler og tall. De som chatter på internett eller mobiltelefon bruker det mye. Man kan blant annet uttrykke at man smiler til en man chatter med på nettet ved å skrive :)
ASIC Application Specific Integrated Circuits-custom chips, based on esablished 1 micron technology. Memory controller generally used to match memory
ASM Asyncron Transportmåte. Har kapasitet på 34 Mbps
ASPI Advanced SCSI programming interface. Men CAM har overtatt som de facto standard
Associative Memory (P6) A table that is accessed not via an explicit index, but by the data it contains. If no entries of the associative memory match the input data, a “miss” signal is asserted. If any entries of the associative memory match the input data, the associative memory indicates the match, and produces any related data that was stored with that entry. This is often termed Content Addressable Memory
Asynkrone Protokoller Synkrone protokoller vil si at data sendes i blokker, og at sender og mottaker er synkron. Foran hver blokk sendes synkroniseringstegn, f.eks. 4SYN. Synkroniseringstegnene kan produseres i nettet (Datex), i modemet eller via hardware i maskinen. Innenfor synkrone protokoller har vi to undergrupper: Tegn- (Bisync) og bitorienterte protokoller
AT Advanced Technology., 286-prosessor med rask HD
ATA AT Attachment interface. Formelt navn for IDE
ATAPI The IDE CD-ROM standard ATAPI includes several commands that are specific to CD-ROM devices. Read CD-family of commands and a CD speed select command. A standard command set has not yet been established for tape
ATM Øvre rammestørrelse på 9K. ATM setter sammen rammene av celler på 48 tegn, og rammestørrelsen er enkel å konfigurere
ATM Asyncron Transfer Mode. Nettverkets svar på RISC. ATM-switcher. Overføringsprotokoll. Ble valgt i 1988 av ITU-T som transportmåte for fiberoptikk. (En ATM switch er analog med det gammeldagse telefon-switche-bordet der A snakker med B via en eksklusiv point-to-point forbindelse)
ATM Air Trafic Management
ATM Asyncronous Transfer Mode. Overføringsprotokoll for B-ISDN (Bredbånd ISDN). Ble valgt i 1988 av CCITT (nå ITU-T) som transportmåte for fiberoptikk. En ATM switch er analog med det gammeldagse telefon switche-bordet der A snakker med B via en eksklusiv point-to-point forbindelse. Celleswitched system, dvs. switched, cellebasert protokoll for nettverkstransport. Overføring av pakker med fast lengde på 53 bits over en virtuell forbindelse. I dag (1995) spesifisert for optisk kabling, og parkabel kategori 5. ATM tar for seg alle typer nettverkstrafikk, data,stemme-, video- og TV-signaler. Benyttes gjerne som backbone (ryggrad) i større nettverk. Hastighet er fra 25 til 622 Megabits per sekund
ATM25 25Mbps ATM. ATM25 gir 2x25,6Mbps båndbredde pga full duplex
ATN Aero Telecommunication network
Attachment En eller flere datafiler som er vedlagt et e-brev. Kjent som vedlegg på norsk
Auditing Tools for analysing the logic of a mode. F.eks. to locate dependencies, precedents, unresolved formulae (=N/A values) and circular references
AUI Attachment Unit Interface. 5p D-connector for bruk mot externe tranceivere, f.eks. 10Base-5 eller fiberoptikk
Avatar Figur du møter i Cyberspace under VRLM+ standarden
AVI Audio Video Interleave. Allows sound and vision to be stored in one file.(Lip-synchring). Filformat for Video for Windows der lyd og bilde ligger vekselvis om hverandre. Filformat extension given to Video for Windows files wherein audio and video data are stored in alternate blocks. Standard Viedo for Windows animation format. Gives a 320 by 240 window in which animations are replayed
Backslash Et tegn blant annet brukt i nettadresser som er slik ut \
Basisbånd Digitalt signal direkte påtrykt på kabelen. Transmisjons-måte. 10Mbps
Baud Antall bits som overføres pr sekund . (bps)
bearer channel The ISDN channel that carries 64 kbps of data
Berg connector A type of connector most commonly used inPC floppy drive power cables.  It has four  conductors arranged in a row
BIFF, BIFF 3, 4 Windows clipboard formats used by Excel
BIOS Basic Input and Output System. Software som sjekker ut en PC og setter den opp når du slår PC-en på. BIOS holdes på ROM, eller nå for tiden moderne med Re-writable chip som EEPROM. (Flash-Bios)
BIOS shadow A copy of the BIOS in memory
B-ISDN Bredbånds ISDN. Bruker 64 kbps kanaler som kan bundles opp til ca 2 Mbps kapasitet. Kommer nesten opp i ATM-teknologi og krever fiberoptikk for wide area distribution
Bit map Punktgrafikk
BitBlt Bit Block Transfer; Dragging icons, moving windows, displaying menus, scrolling prossess som flytter en firkantet blokk av biter fra hovedminne til minnet på grafikk-kortet
BLOB Binary Large Objects
Blting En direkte pikstelkopiering fra DRAM til skjermen
Bmp Bitmap, filformat
BOB Break-out-box. Feilsøking på kabler mellom datamaskiner og periferutstyr
Branch Prediction (P6) Pipelined machines must fetch the next instruction before they have completely executed the previous instruction. If the previous instruction was a branch, then the next-instruction fetch could have been from the wrong place. Branch prediction is a technique that attempts to infer the proper next instruction address, knowing only the current one, typically using an associative memory called a BTB
Branch Recovery (P6) When a branch is mispredicted, the speculative state of the machine must be flushed and fetching restarted from the correct target address. We call this activity branch recovery
Brannmur En Ruter kan opprette en “brannmur” ved å begrense brukerens tilgang til avdelinger innenfor et større nettverksområde
Brannvegg Kontrollerer inngående og utgående forbindelser mellom interne og eksterne maskiner. Brannveggen vil hindre forbindelser som gir tilgang til tjenester som ikke skal være tilgjengelige. Ingen ute på Internett skal kunne nå informasjon og tjenester i det interne nettverk. Brannvegger finnes i et utall av varianter, men man kan dele dem inn i Pakkefiltre, Transportnivåportnere, Applikasjonsvoktere (Application Gateway) og Hybrider. En brannveggløsning består av en eller flere rutere og/eller en bastion host (selve brannveggen). Komponentene kan settes sammen til mange ulike arkitekturer. En brannvegg består av både teknologi og administrasjon
Bredbånd Digitalt signal modulert på en bærefrekvensen før det påtrykkes kabelen. Transmisjons-måte
BRI Basic Rate Interface
Bro Enhet for å kople sammen like datanett
Browser Program det er nødvendig å ha , i tillegg til kommunikasjonsprogrammet, for å kontakte WWW. Mange servere har en browser kalt Lynx. Andre browsere er f.eks. Internet Explorer og NetScape (Windows-orientert). Videre finnes det flere VRML-browsere f.eks. Labyrinth
BTB (P6) Branch Target Buffer. A small (typically 128-512 entry) associative memory that watches the ICache index and tries to predict which ICache index should be accessed next, based on branch history. Optimizing the actual algorithm used in retaining the history of each entry is an area of ongoing research. P6 uses a variant of Yeh’s algorithm (IEEE Micro-24 conference proceedings, 1991.)
Buffer A buffer is a block of RAM used as a holding of data
Bus A Digital Pathway. Bussen kan variere i bredde (antall biter), intelligens og kan også være en arkitektur-kontroll. PC-er defineres av ISA (Industry Standard Architecture) bus
Byte Streng bestående av 8 bits. I praksis ett tegn på skjermen
C/S Client/Server-applikasjon. Klient/server
C2-sertifisering Novells C2-sertifisering gjelder over nettverket, i motsetning til WinNT, som kun er C2-sertifisert som frittstående maskin
Cache Gjemmested, fra fransk
Caddy loading CD-ROM drive which requires that the disc is placed into a carrier before inserting it into the drive
CAM Common Access method. Programming standard that encapsulates the SCSI interface into standardized calling interface
CAM (P6) Content Addressable Memory. Synonym for Associative Memory. A table that is accessed not via an explicit index, but by the data it contains. If no entries of the associative memory match the input data, a “miss” signal is asserted. If any entries of the associative memory match the input data, the associative memory indicates the match, and produces any related data that was stored with that entry
CAPI Common Application Programming Interface. Standard for programmering av ISDN-kort
Capture Card A card which can record single frames or animations from a live input such as TV or video
Cartridge Et objekt med et definert grensesnitt som støtter adm av objektet. Cartrdige kan lages i alle språk, og kan være alt fra en datatype til en del av en applikasjon
Category 5 Generic Cable. Pt den høyeste kategorien av signalkabel. Tåler opp til 100 MHz
CAV Constant Angular Velocity, plate som roterer med konstant hastighet (i motsetning til CLV). (Se også CLV)
CBF Code Behind Forms (ekte VB-modell i Access)
CBR Constant Bit-rate. Det motsatte er VBR. CBR gir maksimal bitrate som du må holde deg innenfor, uansett hvor mye det må komprimeres for å komme ned i den bitraten. Da kan områder med store forandringer bli for mye kmprimert, og en får stygge feil.
CC Carbon Copy
CCD Charge Coupled Device - brikke som er bildesensor i et videokamera
CCITT Teleorganisasjonenes internasjonale standariserings-organisasjon. (F.eks V34 Plus, V34, V32bis)
CCS Continious Composite Servo. Fysisk format for magneto-optiske plater
CD-DA Compact Disc Digital Audio. Standard for vanlige musikk CD. Den presise betegnelsen på en lyd-CD
CDDI Copper Distributed Data Interface. Nytt stamnett for lokalnett. (som FDDI)
CDE2 Corporate Devlopment Environment 2, i Oracles database, case and tool
CD-I Compact Disc Interactive. Maskinvare og programvare standard definert i hht Green Book. Kan koples til TV for avspilling av interactive multimediaprogrammer eller video. Noen videofilmer i CD-I format kan avspilles på vanlige PC-er med spesiell maskinvare, mens andre titler kun kan avspilles på spesielle CD-I spillere
CDMA Code Division Multiple Access. Forskjellige språk. En multiplexer-mode
CD-R Compact Dsik Recordable. Standard for skrivbare CD-plater
CD-R CD-Rewritable. Et alternativ til bånd. Men ennå ganske dyr.(1995)
CDRAM Cached DRAM
CD-ROM CD Read Only Memory. Fellesbetegnelse på CD-plater til databruk
CD-ROM-XA eXteded Architecture. Utvider utnyttelsen av lyd, data og video på CD-ROM. Beskrevet med et tillegg til Yellow Book
CDV Compact Disc- Video
CD-XA CD Extended Architecture. A proposed CD format which aims to allow better reproduction of audio and video, although it will require an additional XA decoder. Kodaks Photo CD is a subset of CD-XA
Centrex Tjeneste som gir sentralbordfunksjoner i vanlig telenett. Krefer at alle tilknytninger er til samme teleoperatør
Centrex Gir deg tilgang til avanserte hussentraltjenester, uten at du kjøper deg egen hussentral. (Telenor)
CEPT Nå ETSI
CFU Call Forwarding Unconditional. Viderekopling til fast/vilkårlig nummer
CGA Color Graphic Adapter. 320x200 punkter
Cgm Computer graphics metfile, filformat
CH Call Hold. Parkering av anrop
Charting Business chart, such as pie charts and histograms, based on values in the worksheet
Chrominance Signal repr. colour element of an image. Black or white image has a chrominance value of zero
CHS Cylinder*Head*Sector.(1024*16*[63sectors/track*512bytes])=528MB IDE HD. E-IDE kan støtte HD opp til 8.4 GB
CIDIN Common ICAO Data Interchange Network
CinePak En metode for kompresjon i programvare
CIRC Complex Instruction Set Computers
CIRC Cross Interleaved Reed-Solomon Code, feilkorr-teknikk brukt på bl.a. CD-ROM
CIS Card Information Structure. Describes the formatting and data organization on a card
CISC Complex Instruction Set Computers. PentiumPro-brikken bruker dette prinsippet. Pentium er like rask som sine RISC-konkurrenter. PentiumPro-prosessoren MÅ bruke Windows NT-programvare.(32-bits)
CLI Caller Line Identification – nummervisning
CLIP Calling Line Identification Presentation. (Hvem ringer?) (Ikke presentasjon av nummer)
CLP Windows Clipboard, filformat
Cluster size 4k (1-16Mb), 2k (16-128Mb), 4k (128-256Mb), 8k (256-512Mb), 16k (512-1024Mb), 32k (1024-2048Mb), osv
CLV Constant Linear Velocity. Lesehodet over en roterende plate passerer over en konstant sprolengde pr. sek. Platens rotasjonshastighet varierer med hvor lesehodet arbeider. I motsetning til CAV
CMY Tilsvarer skjermens RGB. (rød,grønn,blå.)
CMYK Cyan(blå),Magenta(rød),Yellow(gul),Key(svart). Kalles den subtraktive fargestandarden
CNS Communication Navigation and Surveillance Composite. Videoinnkodingsformat der hele videosignalet er kodet sammen
CNS/ATM CNS/Air Trafic Management
COBRA Common Object Request Broker Architecture. En standard ORB-arkitektur utviklet av Object Management Group
CODEC COmpression DECompression. A CHIP used to handle Digital Voice Data. Også kalt KODEK. Window Media (bl.a) er en codec som bygger på MPEG-4. RealVideo bruker 2-pass VBR koding og wavelets. Bygger på Indeo video codec.
Consolidation The process of aggregating values from different sectins of a model. F.eks. you might sum several sets of quarterly sales figures to produce a set of yearly totals
Context menu A pop-up menu that opens when you right-click on an object
CPDLC Controller-Pilot DataLinkCommunication
CPI characters per inch
CRC-sum Validitetstall. Tall beregnet på grunnlag av alle bytene i filer/disksektorer. Sjekksum
CSID Nummersekvens som alle faxer utveksler når de koples opp, vanligvis nr. på faxen
CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access/Collision Detect. Protokoll på Linjesjiktet i OSI
CUG Closed User Group. Lukket brukergruppe
CVF Fil-endelse: *.CVF . Compressed Volume File
CVRAM Cached VRAM
CW Call Waiting. Samtale venter
Cyberspace Forfatteren William Gibson tok første gang i bruk ordet cyberspace. Han forsøkte å beskrive en framtid der alt og alle var tilknyttet et enormt datanettverk. I dag kalles ofte internett for cyberspace, og der er det nærmeste menneskeheten har kommet science-fiction-forfatterens framtidsvisjon.
D-1 Digital component format og for tiden høyeste kvalitet video format. 4 kanaler med CD kvalitets audio
D-2 Sammensatt format som koder chrominance med luminance, med tilsetter litt ekstra. Har også 4 kanaler med CD-kvalitets audio. ¾” tape
D2H Doc 2 Help. Lager maler og hjelpefiler iWord og Excel. Siste versjon er 1.6
D-3 Panasonics versjon av D-2. ½” tape
D-5 Panasonics framtidige format
DAB Digital Audio Broadcasting. Radio DAB FM starter sendinger i London allerede høsten 1995. Dette systemet bruker OFDM modulasjon som er meget resistant to multipath effects (reflekser) DAB sprer signalet over 1500 separate bærebølgekanaler som hver har en veldig lav datahastighet, så om noen signaler ikke kommer fram kan mottakeren bygge opp et nesten perfekt signal av resten. Den høyeste kvaliteten audiosignaler trenger er 256 kb/s, CD-kvalitet er 192 kb/s, monosignaler er 128 kb/s. Men enda ved 64 kb/s er det mulig å få akseptable resultater. Kompressjonsforholdet med DAB r6:1 (video over ISDN er 384 kb/s) Sendingene skal gå fra satellitt, og man trenger kun en liten antenne på størrelse med en nappenål?
DAO Data Access Objects (gml)
DAP Directory Access Protocol, se LDAP
DAT Digital Audio Tape
Database module The use of part of a worksheet as a data table, in which values can be sorted, searched and filtered. (module in Excel)
Database queries Accessing external databases, typically by running queries and transferring the results into the worksheet
Datametrix DAXIP, (reiseliv) Internet-tilknytting. (Reiesliv/SAS) =DAXip, Internet-tilknytning. Eies av Kinnevik som har sterke eierinteresser i TV som TV3, TV4, TV1000 og radio som P4
Datapak X.25 i CCITT
Datex X.21 i CCITT. Modem er DCE-X
DC Device context is a system resource that applications use to perform display operations Win95 har fortsatt sin 64k Heap, men bruker den ikke så ofte. Isteden brukes 32-bits heaps, som adresserer opp til 4GB
DCC Digital Compact Cassette. Det beste innen lydteknologi ?? fra Philips. Skulle ta opp digitale signaler, men samtidig skulle den kunne spille av gamle analoge kasetter.. Meningen at den skulle overta etter DAT(Digital Audio Tape)
DCE Data Communication Equipment; A modem or terminal adaptor
DCI Display Control Interface. Er et programvaregrensesnitt for skjermdrivere som gir direkte kontakt med brukerprogrammer, og som går utenom DGI. DCI-aware software, such as Video for Windows codecs, allows to bypass the GDI and write directly to the video card driver
DCOM Distributed Component Object Model. En ORB-arkitektur definert av Microsoft
DCS Distributed Control Systems. Distribuerte styringssystemer i prosessindustrien
DCS-1800 Europeisk mobiltelefontjeneste. Tilsvarer GSM, men opererer på 1800MHz
DCT Discrete Cosine Transform, kompresjonsteknikk for bilder, jfr. JPEG
DDA Domain defined attribute
DDC Display Data Control is a kind of Plug and Play a for displays. The DDC allows a driver to interrogate a display to find out its capabilities, so it can be correctly driven
DDE Dynmic Data Exchange. Datautveksling. Info. som koples finnes kun i kildedokumentet.
DDEML Den avanserte versjonen av DDE. Gir forbedret stabilitet, support for callback funcksjoner og support for flere samtidige DDE forbindelser om gangen. DDEML er transaksjonsorientert
DDI Direct Dial In. Direkte innvalg
DEC Digital
DECT Digital European Cordless Teelecommunication. Europeisk standard for trådløse telefoner
DECT-nett Snorløs teknologi CT2, CT3, radionett
Dedicated line Leased line
Degaussing Elektronstrålene som lyser opp forforet er følsomme for jordens magnetfelt. Når skjermen flyttes, passerer den gjennom disse feltene og dette kan få den til å vise misfargede bilder. Degaussing motvirker dette og reduserer misfarging. Mange har automatisk degaussing v/ påslag
Device Drivers Win 95 loads and unloads VxD’s dynamisk. Du trenger ikke å reboote. Win3.11 bruker system.ini til å laste statiske VxD’s (gammeldagse drivere)
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol for lettere administrasjon av IP-adresser
DHCP NT tilbyr DHCP, dynamisk konfigurering av IP-adressene ved pålogging i Windows NT nettoperativsystem
DIBEngine Grafisk arkitektur under Win 95. Har overtatt etter den gamle GDI (grafisk device interface). The Gaming Platform
DID Direct Inward Dialling. Direkte innvalg
Digital Digitalisert tilbud fra Telenor, hastighet opp til 2MB/s
DivX Denne codeced er basert på MPEG-4, og kan krympe digital video til håndterbare filstørrelser på internett uten å miste for mye av bildekvaliteten. Dette er ikke streaming. For å spille av DivX filmer må du ha en egen DivX-player. På nettet skryter DivX tilhengere av at du kan laste ned en film med DVD kvalitet i full lengde, med full skjermstørrelse, og full frame-rate. Til dette må du ha bredbånd.
DLL Dynamic Link Library
DM Datapak Modem
DMA Sound cards and scanners use DMA to allow for Direct Access to Memory. Sound cards are factory set to use DMA
DMF Distribution Media Format. Bruk Extract for å kopiere dise diskettene. Formatet brukes for å få mere data inn på diskettene. (Win95 sine CAB-filer)
DMI Desktop Management Interface
DMI Desktop Management Interface. Spes. printere,huber,rutere,etc som objekter i adm.-konsollet
DMTF Desktop Management Task Force
DMTF Desktop Management Task Force, prosjekt for felles standard for administrasjon av PC-er i nettverk
Dnavr DeltaNav Reeference
DNS Domain Name Service, as naming locator service. Et konverteringssystem som oversetter IP-nummer til tekst, tall og tegnet bindestrek. Dette blir så synlig, og mer forstålig for brukeren i URL-feltet i nettleseren. Konverteringsprogrammer virker toveis.
DNS Domain Name System. 194.56.78.2 blir Ruby.ora.com, For eksempel
DNS DataSourceName (database-kilde). DNS konvertering av internettnavn til IP-adresser
Domene navn Tekstversjonen av adressen til et område med ressurser. Et domene består av minst et domenenavn og et toppdomene. 'vg' er domenenavn, mens toppdomenet er .no. Toppdomene blir også kalt domeneområde
DPCM Differensial Pulse Code Modulation
DPCM Differensial Pulse Code Modulation
DPMI DOS Protected Mode Interface
DPMS Display Power Management Signalling saves power by allowing a monitor to be placed in standby and then suspend modes for a period of inactivity
DQDB Distributed Queue Dual Bus., en type høyhastighets nett som kan spenne over et byområde, jfr MAN
DRAM Dynamic RAM. Dynamic Random Access Memory. Standard graphics card memory
Driver Software allowing oper.system and hardware to talk to additional hardware. Programvare som styrer en ytre enhet
DSC Digital Selcall
DSC Digital Selcall
DSO Digital Storage Oscilloscope
DSP Digital Signal Processor, for fullskjerm MPEG1, video, JPEG, 30bilder/s, H.320 grafikk. Har stor regnekraft og blir mer og mer brukt I all slags avansert lydutstyr
DSPRM Digital Signal Processor Resource Manager
DSVD Digital Simultaneous Voice and Data
DTE Data Terminal Equipment
DTMF Dual Tone Multi Frequency. Tonesignallering fra for eksempel tastafon
DTMF Dual Tone Multiple Frequency. Tone signalling on the GSTN, known as “Touch tones”
DTR Data Transfer Rate. The speed which data can be read from the CD-ROM drive into the computer. Typical DTR are 150 k/s for single-speed drives and 300k/s for double-speed units
DVC Det nye digitale tape formatet for consumers. Får kringkastingskvalitet på bilde, CD-digital audio-kvalitet og har kompresjonsforhold på 5:1. Alle “de store” støtter dette formatet
DVD Digital Video Disk. Spilleren kan lese 4,7Gb plater og har innebygget MPEG-2 dekoder. Overføringshastighet er på 1350 kB/s, søketiden er på 130ms, og aksesstiden er på 200ms. Spilleren kan også lese vanlige cd-plater med 8x fart. DVD-platen vil i forskjellige standarer kunne lagre opptil 18 Gb. (eller: Digital Versatile Disks)
DVI Digital Video Interactive
Dynamic Execution (P6) Dynamic Execution involves optimally adjusting instruction execution by prediciting program flow, analysing the program’s dataflow graph to choose the best order to execute the instructions, then speculatively executing instructions in the preferred order
EAN European Article Number. Vareslag merket med entydig kode, EAN, i varehandelen.Strek-koder
ECC Error Correction Code
ECMA European Computer Manufacturers Assosiation. Kjent for sine bidrag til OSI-standaren
EDC Error Detection Code. Kode som finner ut om avlesingen har vært korrekt
EDI Electronic Document Interchange. Dokumentutveksling
EDIFACT Utveksling av handelsdokumenter
EDO Extended Data Out. (EDO-RAM)
EDORAM Enhanced Data Out RAM
EDOSRAM Enhanced Data Out SRAM
EDOVRAM Enhanced Data Out VRAM
EDRAM Enhanced DRAM
EEPROM CMOS, seriell eller parallell. Forskjellige bus-typer, f.eks. SPI-bus, Non-Standard-Bus, I2C-Bus eller XI2C-Bus
EEPROM Electronically Erasable Programmable ROM. Innh.diskens hurtigbuffer algoritmer,formatter.mm
EGA Enhanced Graphic Adapter. 640x350 punkter
EIA og TIA Electronic Industries Assosiation. Amerikansk standardiserings-organisasjon, mest kjent for RS-232 (EIA232)
E-IDE Enhanced IDE. Fordeler: 1) Drive capacity 8.4 GB. 2) Increased data transfer rates up to 10MBPS. 3) Increased number of devices up to four. And 4) Support CD-ROM and Tape-drives
EIS Executive Information Systems. Program fra Microsoft: Open EIS Pak (Excel Add-on)
EISA Extended ISA, Buss med 8MHz/32 bits
El Torito Standard for oppstartbare CD-er
Embed (innstøpe) QuickTime, Real Media og Windows Media kan embeddes i en webside og spilles av i et vindu hvor du vil på siden. Eller den kan avspilles separat i en player. Embedding av QT feks.: <embed src=film.mov controller=false>
EMC Electromagnetic Compability. Elektromagnetisk sameksistens
EMF Enhanced Metafile-format. WinNT har spooling av utsjkriftsfiler i EMF-format, dvs at EMF-filer kan sendes til en hvilken som helst server som vil gjøre om EMF-filen til passe utskriftsformat for skrivere som er tilkoplet
EMI Electro Magnetical Interference
EMS Expanded Memory System. Første standard som lot DOS bruke over 640k
Enhanced VGA Grafikkstandard på 1024 x768 punkter
Enumerator Driver that detects devices and buses present at system start up. It sends this info to the config manager, which assign resources to them
EPIC Explicitly Parallell Instruction Computing. 64-bits arkitektur som erstatter RSC og CISC
EPP Enhanced Parallell Port
Eps Encapsulated Post Script, filformat
EPS Encapsulated PostScript. Se metafile format
ESA European Space Agency, stiftet i 1987. Enheter i Norsk Romsenter er Andøya Rakettskytefelt og Tromsø Satellittstasjon. ESA driver med telekomm., GPS, jordobservasjon, romforskning, bakkeinfrastrukturtjenester og industriell utvikling
Escape sequences Printer commands sent to change printing variables such as page orientation, margins and font selection. The escape character; Ec is a special character used to identify a printer command. It is not usually a printable character
ESCD Extended System Configuration Data. PnP-Bios best når de støtter ESCD og er Flash-bios. Inneholder detaljer om konfigureringen. (PnP)
Escher Nyhet i Microsoft-teknologien: Tegndriver, oppkalt etter den nederlandske grafikk-kunstneren. Kommer i Off97-pakken.
ESD Electrostatic Discharge. Statisk elektrisitet
Ethernet Lokalnettstandard. Bruker CSMA/CD. Hastighet 10Mbps.(IEEE 802.3)
Ethernet Kind of Local Network
ETSI European Telecommunications Standars Institute, tidligere kalt CEPT
EUnet Norge (europeisk leverandør av elektronisk post), Internet-tilknytning. Samarbeider med NRK
EUnet Norge Internet-tilknytting. Europeisk leverandør av elektronisk post
Eurofile Standard for filoverføring mellom ulike systemer i ISDN. Felles filformat opprettet spesielt for dataoverføring innen ISDN i Europa
Excel Overgå, være bedre enn andre
Fallback Automatisk sette ned hastigheten hvis linjeforholdene er for dårlig
FANS Future Air Navigation System
Fast Ethernet 100 Mbit/sek. (egentlig 9 Mb/sek)
FAT Factory Acceptance Test
FAT File Allocation Table
FDDI Fiber Distributed Data Interface. Svært lik TokenRing. 100Mbps. Felles stamnett for lokalnett
FDDI FiberOptic (som CDDI). Båndbredden for fiber går fra 600-1000 MHz. Typiske fibre er 50/125µm og 62.5/125µm
FEP Front End Processor
Fiberoptiske kabler 100 MB/s i lokalnett og 1000MB/s i andre sammenhenger. Typisk ytre diameter på fiberen er 125 micron (1/8 mm). Den lysledende kjernen har diameter på typisk 62.5 micron (1/16 mm). Andre dimensjoner er 50/125 og 85/125. Til sending brukes LED eller laser-dioder. Til mottaking brukes PIN eller lavine-dioder.
Field Et halvbilde i video, 2 fields = 1 frame
FITL Fibre In The Loop
Flash BIOS Bios som kan programmeres, EPROM-chip. For å få full nytte av PnP I Win 95 må man ha PnP-bios, og et expansjonskort som støtter PnP
Flash-minne UV EPROM, OTP-minne og ROM. Benytter flyteport-MOS-teknologi for å lagre data ved å holde en ladning på en flyteport i transistoren i minneseriematrisen. CMOS
Flash i video - video i Flash Flash MX har støtte for video. Flere codecer. Det betyr at du kan putte en video inn i en Flash-animasjon og behandle den som et objekt. Man bør aldri komprimere en film som allerede er komprimert, de fører til dårligere kvalitet. Putt heller en ukomprimert film inn i Flash MX og la Flash MX komprimere. Du kan også lage Flash-animasjoner og eksportere dem som en videofil med 720x576 punkter og 25 bilder pr sekund, for så å importere den filmen i videofilmen din. Mulighetene er nesten uendelige i Flash MX.
FLI, FLC Filtyper som brukes på animasjoner. FLI for VGA og FLC for SVGA
FLNT Forbindelsesløse nett-tjenester i OSI. Nett-sjiktet
FLOPS Kommatalloperasjonerper sekund. (MFLOPS = MegaFLOPS)
Font Skrift-type.. Skrifttype på skjermen er rasterskrifter. Matrise. (Bit-mapping)
FONT Forbindelsesorienterte nett-tjenester i OSI. Nett-sjiktet
Forms3 Nyhet i Microsoft-teknologien: Driver i bunnen av Excel og Word. Kommer i Off97-pakken.
FOTT Forbindelsesorienterte transporttjenester i OSI. Transport-sjiktet
FPS-modulen Fast Packet Switching modulen. Mottaker av lokalnett-data
Fractal Compression Opptil 100 ggr kompressjon med oppløsning på opptil 4000x4000 pixels. Kompressjonen til CD-ROM krever aksellerasjonskort med 8 spesialbrikker (FTC-IV). FT= Fractal Technology. 50 ggr kompressjon gir ingen merkbar forvrengning. 30-50 ggr kompressjon er mest aktuell innen CD_ROM
Fractal Transforms En form for digital kompressjon av bilder som en¨å ikke er “anerkjent” (1995)
Frame Et enkeltbilde i en videosekvens (2 fields)
Frame Buffer An area of storage used to hold an image before beeing displayed. Grafikkort RAM som beholder innholdet til en skjerm. The digital to analog cnverter (DAC) reads data from the frame buffer at least 60 times per second in order to draw the screen
Frame Relay Transportmetode mellom rutere. Høyhastighets WAN for sammdnkopling av lokale datanet. Hastighet er fra 64k->2Mb/s. Permanente virtuelle samband (PVC). I Europa finnes E1 eller CEPT. 32 tidsluker og 64kB/s, vil gi totalt 2.048MB/s
Frame tagging Merkelapp på pakkene som sendes mellom switcher
FrameGrab Digitalisering av en frame fra video
FSAT Functional Site Acceptance Test
FTAM-overføring File Transfer, Access and Management. Tilpasningtjeneste i OSI. Fjernhåndtering av filer. Se også x.400 og x.500 som også er tilpasningstjenester i OSI-modellen
FTP File Transfer Protocol. FTP-servere er den enkleste formen for internett-servere. På denne formen for servere ligger det rene datafilbiblioteker, hvor både tekst, programmer og bilder ligger som datafiler du kan laste ned. The TCP/IP File Transfer Protocol . En felles metode for overføring av filer over nettverk. Brukes til å overføre filer fra en internet vert til din PC, eller omvendt


Topp