Tilbake  Annies Gjestekro  Matsider  Historie  Kultur  Vindkraft  Adresser/kart  Diverse  Sidekart  Busstur til Smøla? 
Annies Gjestekro  Tradisjonsmat  Selskapsmat (keitering)  Priser  Båt til leie  Bilder fra Smøla    Telefon 715 43116     Været 
Intro  Eldre mål  Kokebok 
Veikro - mat - overnatting - catering
Eldre mengder

1 snes = 20 stk
1 gross = 12 dusin
1 dusin = 12 stk
1 tylft = 12 stk
1 balle = 10 ris
1 ris = 20 bøker
1 bok = 24 ark skrivepapir
1 bok = 25 ark trykkpapir

Eldre lengdemål

1 alen = 2 fot
1 fot = 12 tommer
1 tomme = 2,614 cm
1 alen = 627,5 mm eller avrundet til 63 cm
1 gammel mil = 30000 fot = 11295 meter
1 nautisk mil = 1 kvartmil = 1852 meter
1 kabellengde = 185 meter
1 favn = 6 fot = 188 cm

Areal

1 ar = 10 desiar (da)
10 ar = 1 dekar (daa)
10 daa = 100 a = 1 hektar (ha)
10 ha = 1000 a = 1 kilar (ka)
1 mål = 1000 kvadratmeter
1 mål = 1 dekar = 10 ar
1 ar = 100 kvadratmeter

Eldre vekter

1 våg = 3 bismerpund (bmp)
1 bmp = 12 skålpund
1 skålpund = 2 merker
1 mark = 16 lodd
1 skålpund = 499 gram (0,5 kg)
1 vekt (fisk) = 20 kg
1 skippund = 160 kg
4 merker = 1 kg (i praksis)
Topp
Annies Gjestekro, Smøla
Annies Gjestekro, Smøla