Fylkesblomst for Møre og Romsdal

BERGFRUE, FJELLDRONNING

Saxifraga cotyledon
Familien Saxifragaceae, sildrefamilien

Bergfrue, fjelldronning

www.toyen.uio.no/botanisk/fylkesblomster

Lukk
Bergfrue er en av våre best kjente fjellplanter og en av de vakreste plantene i vår flora, med en hvit klaseformet blomsterstand som kan bli over en halv meter lang. Disse klasene henger utover bratte, fuktige bergvegger, ofte langs bekker og elver. Klasene kan være meget blomsterrike, rekorden for bergfrue her i landet er mer enn 1.500 blomster på en og samme plante!

Ved grunnen av stenglene sitter tette bladrosetter med tykke, bruskaktige blad. Bladene i disse rosettene er gjerne hvite i kantene. Det hvite er kalk som har vært oppløst i vannet der bergfruen vokser, og som planten skiller ut igjen gjennom små "vannspalter" i bladranden.

Østafjells finnes planten mest i fjellet, bare sjelden i lavere strøk. På Vestlandet og nordpå går den også ned i lavlandet.

Ofte har folk gravet den opp og tatt den med for planting i egne hager, der den gjerne går ut etter en tid. Selv om dette er uforstandig og kanskje kunne føre til tilbakegang for denne vakre planten, er det neppe noen alvorlig fare; den vokser oftest så utilgjengelig i stupbratte fjellvegger at den beskytter seg selv!

I tillegg til at den er valgt til fylkesblomst for Møre og Romsdal, er bergfruen tidligere blitt utpekt til nasjonalblomst for Norge! Grunnen var at mens den finnes som en sjeldenhet på Island og i Alpene og Pyreneene, er den ganske vanlig i vårt land.