Denne kalkulatoren kan du bruke til å finne andre ny- og fullmåner!
Årstall:

Tider for nymåne (konjunksjon solen) og fullmåne (opposisjon solen).
Klokkeslett i norsk lokaltid

Perigeum og apogeum i månens elliptiske bane rundt jorden.
(Ved perigeum kan vi forvente springflo)


Middelavstand = 384392 km (1,3 lys-sekund). (Varierer fra 356410 km - 406608 km).


apogee

Månen fjerner seg fra jorda med 3.8 cm pr år. Gjennomsnitt hastighet i banen rundt jorda = 1,023 km/s.
Månens bane inklinerer (heller) med 5.1454° på ekliptikken (jordens baneplan). Sett fra jordas sentrum drifter månen opp and ned ca fem grader for hver orbit. Men kombinert med jordaksens helning får månens deklinasjon (avvik), sett fra jordas sentrum til å variere mellom ±28.5° (23.45+5.1454) når månens og jordas inklination adderer seg, og ±18° (23.45-5.1454) når de er i opposisjon.
Maxima og minima på deklinationen repeterer seg over 18.6 år. Dette gir at også tidevannet varierer med en periode på 18.6 år.
Månens rotasjon er på 27,32166 døgn (siderisk måned). Samme tid som det tar å gå i bane rundt jorda. Derfor vender den alltid samme side mot jorda, dvs den har synkron (bundet) rotasjon. Hastigheten varierer pga ellipsebanen (eksentrisitet e=0.0549) fra 0.964 km/s - 1.076 km/s. Derfor er ca 59% av månens forside synlig for oss. Denne effekten kalles librasjonen (the libration), månens svingning. Den periodiske forekomst og forsvinning av månens kant.
Solformørkelse kan bare inntreffe når månen krysser ekliptikken, og måneskyggen treffer jorda ved nymåne. Sola, månen og jorda er på linje i rommet.
Måneformørkelse kan bare inntreffe når månen krysser ekliptikken, og jordskyggen treffer fullmånen. Sola, jorda og månen er på linje i rommet.
Månedøgnet er på 29,53058868 døgn (synodisk måned), den samme perioden som fra nymåne til nymåne. Måneåret er ett år.
Månen har sine to knuter i sin bane der den krysser ekliptikken ved fullmåne eller nymåne. Vi har da enten solformørkelse eller måneformørkelse. Ellers passerer den over eller under sola.

(Close)
Månefasen i dag