Her følger en kalkulator du kan bruke til mange omregninger. Velg egenskaper og tast deretter inn tall.
Husk at det absolutte 0-punkt er -273.15 °C (°C = K)


A:
B:
  Bruk punktum (.) som desimaltegn!  

Lysfarten i tomt rom: c=299 792 458 m/s. Standard tyngdeaksellerasjon (på jorda): g=9,806 65 m/s²
MKSA-systemet: meter, kilogram, masse og ampere. Noen grunnenheter i SI (Systeme International dUnites):
1 meter (1 m) defineres som antall bølgelengder av det lys som svarer til den røde spektral-linjen i grunnstoffet Krypton (isotopen 86 Kr).
(Den lengden lyset tilbakelegger i tomt rom i løpet av 1/299 792 458 av ett sekund; dvs c = 299 792 458 m/s).
1 sekund (1 s) er 9 192 631 770 perioder av strålingen som tilsvarer overgangen mellom de to hyperfin-nivåene i grunntilstanden for cesiumatomet 133.
1 kilogram (1 kg) er massen av den internasjonale kilogram-normalen.
1 Ampere (1 A): Når en ladning på 1 Coulomb (C) passerer et ledningstverrsnitt pr sekund (s), A=C/s.

(Lukk)